FNV ZZP

Zo'n € 5.600 compensatie voor 20.000 vrouwelijke ondernemers met kind

Laatste update: 29 mei 2018

Zo'n € 5.600 compensatie voor 20.000 vrouwelijke ondernemers met kind

Na een jarenlange juridische strijd van de FNV, Vrouw en Recht en Clara Wichmann, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) half oktober besloten dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie van zo'n 5.600 euro per persoon.

Dit heeft Minister Asscher van SZW laten weten aan de Eerste en Tweede Kamer. Het UWV zal de regeling gaan uitvoeren.

UPDATE 18 januari 2018:

Omdat wij veel vragen krijgen van vrouwen die de uitkering al graag willen aanvragen, benadrukken wij nog eens dat de uitkering pas kan worden aangevraagd nádat de procedure bij de Centrale Raad van Beroep is afgerond. Deze bevindt zich op dit moment nog steeds in een afrondende fase, maar het venijn zit soms in de staart. Dat 'venijn' gaat echter alleen maar om de vrouwen die al die jaren aan het procederen zijn, níet om alle andere vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008.
Voor hen is de compensatieregeling in het leven geroepen en die regeling is een feit. De overheid en het UWV hebben er echter voor gekozen om deze regeling pas formeel te maken nádat de procedure bij de Centrale Raad ook helemaal is afgerond. Je kunt de uitkering dus nog steeds niet aanvragen. Zodra dat kan, dan informeren wij je daar direct over en dan regelen wij dit uiteraard graag voor jou als lid van FNV Zelfstandigen.

17 oktober 2017:

Irene van Hest van FNV Zelfstandigen: ‘Deze uitkomst laat het belang zien van onze vakbeweging. Alleen met de steun van onze leden kunnen wij dit werk doen. Ik ben opgelucht dat er nu een definitieve regeling komt voor alle vrouwen.' Leontine Bijleveld van de Vereniging Vrouwen en Recht vult aan: ‘Zo meteen kunnen naar schatting 20.000 vrouwen in aanmerking komen voor de regeling, dat is een geweldige overwinning.’ Zodra de regeling is gepubliceerd, hebben de vrouwen drie maanden de tijd om een aanvraag in te dienen. 

Recht op compensatie
Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, krijgen recht op compensatie. Anniek de Ruijter, voorzitter Clara Wichmann: ‘We zijn echt ontzettend blij met deze uitkomst. De compensatie gaat ongeveer 5.600 euro bedragen en dat is niet niks.’ Het bedrag komt overeen met de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2016 hebben gekregen.

Eerst formeel regelen
Zelfstandigen die vallen onder de regeling kunnen nu nog geen aanvraag indienen bij UWV. Eerst dient de Centrale Raad van Beroep (CrvB) zich definitief uit te spreken over de zaak. Ook moet de ministeriële regeling formeel worden gepubliceerd. Wanneer er duidelijkheid is over de ingangsdatum van de regeling, zal het UWV de aanvraagperiode via de eigen kanalen kenbaar maken.

Geldt de uitkering voor zwangerschappen of bevallingen in die periode?
FNV Zelfstandigen krijgt veel vragen over de periode waarvoor de uitkering geldt.
We leggen het graag uit:

Tot 1 augustus 2004 konden zwangere zelfstandigen een zwangerschapsuitkering krijgen. Daarna is deze regeling geschrapt. Vrouwen die na afschaffing van deze regeling zwanger werden, konden niet langer aanspraak maken op een zwangerschapsuitkering. Vrouwen die al zwanger waren toen de regeling werd afgeschaft, konden wél nog aanspraak maken op deze oude regeling (de zogenaamde overgangsregeling).
Concreet betekent dit dat vrouwen die zijn bevallen vóór 7 mei 2005, nog een uitkering kregen op basis van de oude regeling. Vrouwen die ná 7 mei 2005 zijn bevallen, kregen geen uitkering meer.
De nieuwe regeling omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof, die inging op 4 juni 2008, ontbeerde terugwerkende kracht, zodat alleen vrouwen die na deze datum bevielen van hun kind, aanspraak konden maken op de uitkering. Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, krijgen nu alsnog recht op compensatie voor het feit dat zij geen aanspraak hebben kunnen maken op een uitkering. Verdere uitwerking van deze compensatieregeling volgt nog. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.


Steun je ons werk en ben je nog geen lid? Word dan hier 4 maanden voor € 25 lid.


Download hier de brief aan de Eerste Kamer

Download hier de brief aan de Tweede Kamer

Download hier de brief aan minister Asscher

 

_____

update 15 mei:

 

Vanaf 15 mei kun je de aanvraag voor de zwangerschapsuitkering doen. Het formulier voor de aanvraag kun je downloaden via de website van het UWV.

 

Ben je lid van FNV Zelfstandigen en wil je dat wij de aanvraag voor je doen? Ga dan naar deze pagina

 

Ben je nog geen lid van ons, maar wil je dat wel worden zodat we de aanvraag voor je doen, ga dan naar deze pagina.