FNV ZZP

Vanaf 2018 wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers met overeenkomst

Laatste update: 4 oktober 2017

Vanaf 2018 wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers met overeenkomst

Wie geen arbeidsovereenkomst heeft, maar met een opdrachtovereenkomst (ovo) werkt, valt vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). Deze regeling wordt nu ook uitgebreid naar mensen die op basis van een andere overeenkomst werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

Recent heeft de ministerraad hiermee ingestemd op aandragen van minister Asscher van Sociale Zaken.

Geen werknemer én geen zzp’er
Behalve werknemers en zelfstandigen is er nog een derde groep werkenden: de opdrachtnemers. Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar willen of kunnen ook niet voldoen aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap (zzp). Hun onderhandelingspositie is vaak zwak.

Overeenkomst van opdracht en andere overeenkomsten
Om uitbuiting van opdrachtnemers te voorkomen, heeft het kabinet eerder al besloten dat werk onder een overeenkomst van opdracht (ovo) tenminste het wettelijk minimumloon (wml) moet opleveren.

Dit laat echter opnieuw ruimte voor discussie, omdat er naast de ovo ook andere overeenkomsten zijn, zoals de aanneem-, uitgeef-, en vervoersovereenkomst. Het kabinet trekt deze nu allemaal gelijk. Hierdoor vallen er zo’n zestigduizend mensen extra onder het WML. In totaal werken jaarlijks 431.000 mensen als opdrachtnemer. Gastouders die in hun eigen huis kinderen opvangen worden uitgezonderd van de regeling.

Niet voor zzp’ers
Het WML geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt.

Het wetsvoorstel Van toepassing verklaring Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht vind je hier.