FNV ZZP

FNV Zelfstandigen: Regeerakkoord levert schijnzekerheid op

Laatste update: 10 oktober 2017

FNV Zelfstandigen: Regeerakkoord levert schijnzekerheid op

Geen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. FNV Zelfstandigen vindt het een gemiste kans van dit nieuwe kabinet. Ruim 80 procent van de zelfstandigen is op dit moment niet verzekerd. Vaak kúnnen zelfstandigen zich niet eens verzekeren vanwege te hoge premies en uitsluitingen. Zelfstandigen in de bouw kunnen zich bijvoorbeeld maar verzekeren tot hun 60ste. Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen: 'Kortom, ook nu wordt het probleem voor de zelfstandigen niet opgelost.'

Schijnzekerheid 
Met de opdrachtgeversverklaring keert dit nieuwe kabinet terug naar de oude problematiek onder de VAR. De opdrachtgeversverklaring levert schijnzekerheid op voor de zelfstandige. Van Noort: 'Het is erg jammer dat dit kabinet weer is afgestapt van de rechtvaardige en reële gedachte dat opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop wordt gewerkt. Dit kabinet verklaart de zelfstandigen vogelvrij.'

Minimumtarief onvoldoende
FNV vindt het een mooie stap dat het kabinet heeft gekozen voor een minimumtarief. Daarvoor pleit de FNV al veel langer. Maar het minimumtarief tussen de 15 en 18 euro zoals dit kabinet voorstelt, is onvoldoende. Zelfstandigen hebben vaak geen enkele onderhandelingspositie ten opzichte van hun opdrachtgever en worden geconfronteerd met eenzijdig opgelegde tarieven.

Zelfstandigenaftrek
De verlaging van de zelfstandigenaftrek - zonder dat daar iets tegenover staat voor de zelfstandige, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid collectief te onderhandelen - heeft direct een negatief effect op het besteedbaar inkomen van de zelfstandige. 'Er wordt in het regeerakkoord slechts één zin gewijd aan deze maatregel. Motivering en uitwerking ontbreken. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking', aldus Van Noort.

Rechtvaardige en eerlijke arbeidsmarkt voor alle werkenden
FNV Zelfstandigen constateert dat het kabinet meer oog heeft voor de belangen van opdrachtgevers dan voor de belangen van de zelfstandigen. Van Noort: 'Wij blijven ons onverminderd inzetten voor een rechtvaardige en eerlijke arbeidsmarkt voor álle werkenden.'