FNV ZZP

Een kabinet voor de aandeelhouder, niet voor de mensen

Laatste update: 10 oktober 2017

FNV strijdvaardig na bekend worden regeerakkoord

FNV voorzitter Han Busker reageert strijdvaardig op het nieuwe regeerakkoord. Busker: ‘Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de BTW voor eten en drinken, water, boeken, kunst en horeca gaat omhoog.

Dit betekent dat door deze maatregelen het gewone dagelijkse leven van mensen duurder wordt. Als de nieuwe regering deze maatregelen zo doorzet volgt er onrust.’

Onzekerheid neemt toe
Met de aantasting van de ontslagbescherming zal de onzekerheid van werkenden alleen maar toenemen, terwijl er geen echt fundamentele maatregelen komen om onzeker werk duurder te maken dan vast werk. Han Busker: ‘Op deze manier zal de groep jongeren met onzekere contracten alleen maar verder stijgen. Terwijl nu al de helft van de jongeren iedere dag onzeker is of er de volgende dag nog werk is. FNV Young & United is de strijd al aangegaan en zal niet stoppen met de campagne #WTFlex totdat er èchte oplossingen komen.’

Op de knieën naar de eindstreep
Over de AOW staat niets in het regeerakkoord. Dit betekent dat wordt vastgehouden aan de (snelle) verhoging van de AOW-leeftijd voor alle beroepen. Busker: ‘Het is schandalig dat deze verhoging doorgezet wordt terwijl deze mensen op hun knieën naar de eindstreep moeten. Dit was het moment om het voor eens en voor altijd goed te regelen. Het is erg dat dit nieuwe kabinet deze mensen zo in de steek laat.’ 

Wettelijke minimumloon wordt aangetast
De absolute ondergrens van het inkomen, het minimumloon, wordt aangetast. Een grote groep werknemers in Nederland zal als gevolg van het invoeren van de loondispensatieregeling straks minder gaan verdienen dan een minimumloon van bruto €9,04 per uur. Ook andere mensen met een minimuminkomen gaan er bijna niet op voorruit. De hoogste inkomens gaan er het meest op vooruit. De inkomenskloof wordt groter terwijl de prijzen stijgen. 

Loonruimte voor iedereen
De FNV heeft een looneis gesteld van 3,5 procent oplopend tot 5 procent voor de lager betaalden. Busker: ‘Het doet ons deugd dat de steun voor een serieuze loonsverhoging niet alleen meer komt van instellingen als De Nederlandse Bank of het Centraal Planbureau, maar ook van minister-president Rutte en de werkgevers. Maar die steun geldt kennelijk niet voor het gevangenispersoneel, de militairen, de politieagenten de zorgmedewerkers, de onderwijzers en andere mensen uit de collectieve sectoren die last hebben van werkdruk en daar geen waardering voor terugkrijgen. Daar zien we in de plannen te weinig van terug.’ 

Offensief
De FNV werkt al enige tijd aan een vier jaar durend offensief om de race naar beneden te keren. Het conservatieve rechtse beleid van dit kabinet waarbij slechts een aantal pleisters geplakt worden zal de bereidheid van onze achterban om de strijd aan te gaan alleen maar doen toenemen.