FNV ZZP

Gevolgen controle op grond van de Wet DBA

Laatste update: 19 september 2017

Gevolgen controle op grond van de Wet DBA

Vandaag heeft ZIPconomy een artikel gepubliceerd waarin wordt gesteld dat uit een interne memo van de Belastingdienst blijkt dat bij controle op grond van de Wet DBA opdrachtgevers geen boete krijgen, maar zelfstandigen wel hun fiscale voordelen kwijt raken. Wij krijgen van onze leden veel vragen over dit artikel.

Van belang is te begrijpen dat de opschorting van de handhaving Wet DBA ziet op de loonheffing, niet op de inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst een controle uitvoert en constateert dat er geen sprake is van zelfstandige beroepsuitoefening, dan wordt aan de opdrachtgever vanwege de opschorting van de handhaving van de Wet DBA  geen loonheffing en/of boete opgelegd. Ook betrokkene krijgt geen naheffing/boete op de loonheffing.

Bij de IB aangifte wordt pas bepaald of iemand aanspraak kan maken op een fiscale aftrekpost of vrijstelling op grond van geclaimde winst uit onderneming. Wanneer de Belastingdienst heeft geoordeeld dat in een specifieke arbeidsrelatie geen sprake was van zelfstandige beroepsuitoefening, dan betekent dit dat de gemaakte uren niet meetellen voor het urencriterium (1225 uur) op grond waarvan de zelfstandigenaftrek wordt toegekend. Als er dus sprake was van een grote opdracht die veel uren in beslag heeft genomen, dan kan de controle van de Belastingdienst tot gevolg hebben dat fiscale voordelen in gevaar komen. Let wel: dat was ook onder het “VAR-tijdperk” al zo, dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.