FNV ZZP

FNV: Kwaliteit dienstverlening tolken en vertalers in gevaar

Laatste update: 6 december 2017

FNV: Kwaliteit dienstverlening tolken en vertalers in gevaar

Vandaag hebben FNV Zelfstandigen en Nubveto namens de bij hen aangesloten tolken en vertalers een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie met de titel: ‘De miskenning van de rol van kwaliteit bij tolken en vertalers in Nederland en de risico's voor de samenleving' richt zich tegen een rapport van ABDTOP Consult. Hierin worden voorstellen gedaan om de gang van zaken rond inhuur van tolken drastisch te wijzigen.

 

undefined

Nubveto en FNV vragen aandacht voor de ernstige bezwaren die de aangesloten tolken hebben tegen het onderzoek getiteld ‘Don’t Tolk Too Much; vormen van regie op tolkdiensten bij Veiligheid en Justitie’.

‘Het gaat in het ABDTOP Consult Rapport om plannen die raken aan het voortbestaan van de beroepsgroep tolken,’ legt beleidsadviseur Irene van Hest van FNV Zelfstandigen uit. ‘De voorstellen zijn een bedreiging voor het vak als tolk en vertaler en de uitoefening daarvan binnen het overheidsdomein. Wanneer de adviezen die in het rapport staan worden overgenomen, dan heeft dat dramatische gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening van tolken binnen het domein van Veiligheid en Justitie.’


FNV en Nubveto roepen namens de tolken en vertalers op tot een onafhankelijk en gedegen onderzoek naar de conclusies van het rapport en wijzen op het belang van de rol van deze beroepsgroep voor de rechtsorde in Nederland. 


Irene van Hest (FNV) en Mustapha Loukili (Nubveto) overhandigen de petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, mevrouw Visser.
undefined