FNV ZZP

De bescherming van je privacy

Laatste update: 10 augustus 2017

De bescherming van je privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar de vraag óf de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zelfstandigen. De AP stelt dat zij verschillende verzoeken van zelfstandigen heeft gekregen om zich hierover uit te spreken.

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland jaarlijkse 600.000 gevallen van identiteitsfraude plaatsvinden, waarvan 9% is gerelateerd aan het burgerservicenummer (BSN). Als zelfstandige heb je een btw-nummer, dat je verplicht moet vermelden op bijvoorbeeld je website en op facturen. Het btw-nummer bestaat uit het BSN met toevoeging van een paar letters. Ook moet je als zelfstandigen met de nodige regelmaat een kopie van je identiteitsbewijs overleggen aan een nieuwe opdrachtgever. Daarnaast sta je, vaak met je privéadres en woonplaats, bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. ‘Deze gegevens zijn voor iedereen vindbaar en blijven dat ook, zelfs als je bent uitgeschreven uit het Handelsregister,’ zegt beleidsadviseur en jurist bij FNV Zelfstandigen Irene van Hest. ‘Zo liggen je gegevens dus eigenlijk op ‘straat’ en ben je als gevolg daarvan een makkelijk doelwit voor fraudeurs.’

Gevolg
Fraudeurs maken graag gebruik van het gegeven dat alle informatie van zelfstandigen zo makkelijk vindbaar is voor derden. Van Hest: ‘Met het gebruik van je identiteitsgegevens kunnen ze bijvoorbeeld rekeningen openen en leningen proberen aan te vragen. Maar ze kunnen ook andere mensen uit jouw naam oplichten. Denk aan websites als Marktplaats, waar mensen de indruk hebben dat ze een product van jou kopen en te goeder trouw geld overmaken - maar naar het rekeningnummer van de fraudeur - en vervolgens nooit iets van jou ontvangen. Voor je het weet word je benaderd door boze mensen die jou voor een oplichter aanzien.’

Op straat
Een ander, veelvoorkomend gevolg van het feit dat alle gegevens van zelfstandigen op straat liggen, is dat je als zelfstandige om de haverklap wordt gebeld of op andere manieren wordt benaderd door commerciële partijen die een aanbod willen doen. Van Hest vult aan: ‘Dat komt ook doordat de Kamer van Koophandel bestanden verkoopt aan commerciële partijen, die deze gegevens op hun beurt ook weer voor commerciële doeleinden gebruiken. Je kunt in het ‘bel-me-niet register’ of de ‘non-mailing-indicator’ aanvinken dat je dit niet wenst, maar in de praktijk horen wij terug dat zelfstandigen ondanks deze meldingen toch gewoon gebeld en gemaild worden.’

Verschil BSN en btw-nummer
De overheid adviseert op haar website hoe je identiteitsfraude kunt voorkomen. ‘In de basis gaat het erom dat je zorgvuldig omgaat met je identiteitsgegevens en deze niet zomaar deelt met derden,’ legt Van Hest uit. ‘Oftewel, zoals de overheid adviseert: ‘geef uw identiteitsgegevens niet cadeau’. En dat is een heel goede tip, immers, het BSN is een uniek nummer en is de basis van diverse, zeer persoonlijke registraties. De overheid zal natuurlijk nooit adviseren om dit nummer op een openbare website te plaatsen. Toch is dit wat zij tegelijkertijd van de zelfstandige verlangt. De zelfstandige móet het BSN op zijn of haar website plaatsen. En websites zijn toegankelijk voor iedereen, niet alleen voor klanten of oprecht geïnteresseerden.’

Het btw-identificatienummer heeft een heel ander karakter. Het btw-nummer is het nummer dat de Belastingdienst toekent als zij iemand als ondernemer registreert, zodat btw kan worden afgedragen, de belasting die u betaalt over uw omzet. Ondernemers zijn verplicht om dit btw-nummer op hun website en facturen te plaatsen.

‘Wij vinden het als FNV Zelfstandigen het zeer onwenselijk dat deze beide nummers aan elkaar gekoppeld worden, juist vanwege het totaal verschillende karakter van deze nummers en het gevaar dat het publiceren van het btw-nummer in de praktijk oplevert voor zelfstandigen.’

Hoe verder?
De onderzoeksvraag van het AP kan op twee manieren beantwoord worden: ja of nee. Als het een ‘nee’ wordt, dan zal er snel moeten worden gezocht naar een oplossing om het verwerken van het BSN in het btw-nummer te staken. Maar wat nu als het een ‘ja’ wordt? Wat heeft de zelfstandige daar aan? Van Hest: ‘Ook al heeft de Belastingdienst een grondslag voor het verwerken van het BSN in het btw-nummer, betekent dat dan dat de Belastingdienst in dat geval niets aan haar huidige wijze van verwerken van BSN hoeft te veranderen? Betekent dat dan dat de problemen die zelfstandigen in de praktijk ervaren niet hoeven te worden opgelost? Die problemen blijven en moeten worden opgelost. Er kan beter worden onderzocht hóe de Belastingdienst op een voor alle partijen zo makkelijk mogelijke manier over kan gaan op een uniek btw-nummer, waarin geen BSN is verwerkt. De vraag of er wel of niet een wettelijke grondslag is, is gezien de huidige problematiek te weinig urgent en doet geen recht aan de problemen die zelfstandigen momenteel ervaren. We roepen de politiek dan ook op om in beweging te komen en een einde te maken aan de huidige praktijk van de verwerking van het BSN in het btw-nummer.’

Wat doet FNV Zelfstandigen?
FNV Zelfstandigen vindt het belangrijk dat de koppeling tussen het BSN en btw-nummer wordt losgelaten en aan alle zelfstandigen een uniek btw-nummer wordt toegekend. Als blijkt dat de Belastingdienst haar huidige manier van werken als gevolg van het onderzoek van het AP niet hoeft aan te passen én de politiek niet is te bewegen tot aanpassing van het huidige systeem, dan is FNV Zelfstandigen bereid tot in hoogste instantie te procederen tegen de Belastingdienst. Het is dan immers van belang dat de hoogste rechterlijke instantie zich over dit onderwerp uitlaat. Houd www.fnvzzp.nl in de gaten voor alle ontwikkelingen omtrent dit onderwerp.