FNV ZZP

Aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen stabiliseert

Laatste update: 10 augustus 2017

Aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen stabiliseert

Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is in het afgelopen kwartaal weer gedaald. Het voorgaande kwartaal liet nog een onverwachte stijging zien.

Dat meldt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De zogenoemde IMK-index daalde naar 61. Deze stand wordt als basisniveau gezien. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat bij gemeenten een beroep doet op Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van een krediet of uitkering.

Kapitaal
De regeling is bedoeld voor ondernemers die tijdelijk niet over voldoende middelen beschikken om in hun bestaan te voorzien. Net als ondernemingen die bedrijfskapitaal nodig hebben, maar daar geen financiering voor kunnen krijgen. Het IMK beoordeelt voor ongeveer driehonderd gemeenten of de ondernemingen die bijstand aanvragen wel levensvatbare bedrijven zijn. Dit blijkt volgens de organisatie slechts bij de helft van de aanvragen het geval te zijn.

Geldnood
"Ook in goede tijden zijn er veel ondernemers met geldnood", zegt IMK-directeur Han Dieperink. "De aantallen zijn lager dan in de crisis, maar ook dit jaar zullen er zo'n vijftigduizend ondernemers mee ophouden", verwacht hij. "En zeker niet omdat het allemaal slechte ondernemers zijn, maar bijvoorbeeld door een conflict in de privésfeer of door een zieke medewerker." In het afgelopen jaar hebben 4.500 ondernemers een zelftest ingevuld waarmee ondernemers kunnen vaststellen of ze tot de doelgroep van de ondernemersregeling behoren. Van deze groep bleek 62 procent aan de criteria voor deze regelingen te voldoen.