FNV ZZP

Iedere zelfstandige verdient bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Laatste update: 11 juli 2017

Iedere zelfstandige verdient bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Het CBS heeft vandaag cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat 80% van de zelfstandigen zich niet heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en 25% niets opbouwt voor zijn pensioen.

‘Uit deze cijfers blijkt dat het aantal zelfstandigen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, verder afneemt,’ zegt beleidsadviseur Irene van Hest van FNV Zelfstandigen. ‘We maken ons daar zorgen over, want in de basis willen we dat iedere werkende tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd is. Zelfstandigen kunnen de premies niet ophoesten of vinden dat de producten niet aansluiten bij hun wensen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 70% zo’n verzekering te duur vindt. Daarom pleiten we voor een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals een Broodfonds, bieden alleen een oplossing voor de eerste twee jaar, en bieden geen soelaas voor zelfstandigen die langdurig ziek zijn. Bovendien zijn ze niet voor iedereen toegankelijk. Daarom moet een oplossing worden gezocht die iedere zelfstandige beschermt bij arbeidsongeschiktheid, en daarover zijn we in gesprek met politiek, opdrachtgevers en werkgevers,’ zegt Van Hest.

Pensioen
Ook over pensioenen werden zelfstandigen aan de tand gevoeld. Het blijkt dat zeker een kwart van de zzp’ers daar niets voor geregeld heeft, bij de vrouwen zelfs één op de drie. Degenen die wel iets geregeld hebben, doen dat in de regel door te sparen of te beleggen, of te investeren in hun eigen woning. Een pensioenfonds komt op de derde plaats. 'Veel zelfstandigen hebben dus wel iets geregeld voor als zij stoppen met werken, maar vaak nog onvoldoende om op een acceptabel niveau te kunnen leven. Op dat gebied is er eveneens veel te doen en dat betekent dat we na moeten denken over hoe dat beter kan,’ zegt Van Hest.

Hogere tarieven
‘Uit het onderzoek blijkt ook dat zelfstandigen zonder personeel op dit moment vaker positief zijn over hun financiële situatie dan twee jaar geleden,’ vervolgt Van Hest. ‘Daar zijn we heel blij mee. Het betekent echter niet dat we achterover kunnen leunen, integendeel. De tarieven staan in diverse sectoren nog flink onder druk en iedere zelfstandige zou in staat moeten zijn om de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenvoorziening te verdisconteren in zijn of haar tarief.'

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. De complete uitslag van het onderzoek vind je hier.