FNV ZZP

Nieuw voorstel om positie van zzp'er veilig te stellen

Laatste update: 29 juni 2017

Nieuw voorstel om positie van zzp'er veilig te stellen

Er moet een ondernemersovereenkomst komen die uitsluit dat zzp'ers een verkapt dienstverband hebben. Dat bepleit de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) aan de vooravond van overleg in de Tweede Kamer over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die oneigenlijk gebruik van de zzp-status moet tegengaan.

Die wetgeving zorgt voor onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandigen. Veel zzp'ers zijn daardoor opdrachten kwijtgeraakt.

Verkapt dienstverband
Volgens de NBBU kan aan de onzekerheid een einde komen met de invoering van een ondernemersovereenkomst. Daarmee presenteert de opdrachtnemer zich als ondernemer. Hij of zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, werkt voor eigen rekening en risico, en kan opdrachten weigeren en voor verschillende opdrachtgevers werken. Hij bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover niet gekoppeld aan de aard van de opdracht, en stuurt facturen.

De DBA had tot doel opdrachtgevers en zzp'ers vooraf zekerheid te geven, zodat de Belastingdienst de werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband zou bestempelen. Het tegengestelde is volgens de NBBU gebeurd. Opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus en huurden geen zzp'ers meer in, ook niet via bemiddelaars.

Werven door tussenpersoon
Volgens de belangenorganisatie van arbeidsbemiddelaars biedt de bepleite ondernemersovereenkomst duidelijkheid en kunnen hiermee kosten worden bespaard. De NBBU vindt het verder belangrijk dat de zzp'er de vrijheid heeft om samen te werken met een intermediair, zonder dat dit tot de conclusie leidt dat hij dan geen ondernemer is. De status van de zelfstandige zou niet in gevaar mogen komen als hij het werven van opdrachten uitbesteed aan de tussenpersoon, vindt de belangenclub.

Bron: FD