FNV ZZP

‘Politiek, kies voor duidelijkheid omtrent de Wet DBA!’

Laatste update: 1 juni 2017

‘Politiek, kies voor duidelijkheid omtrent de Wet DBA!’

Op 29 juni 2017 vindt in de Tweede Kamer het algemeen overleg plaats over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek met betrekking tot de Wet DBA. Dan wordt ook het rapport van een ambtelijke werkgroep van de ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en Financiën besproken waarin tien beleidsvarianten voor de Wet DBA worden beschreven. Het is aan de politiek om te kiezen uit deze varianten, of een combinatie ervan.

FNV Zelfstandigen heeft recent een enquête onder haar leden gehouden. Daaruit blijkt dat leden last hebben van de Wet DBA. Ze worden bijvoorbeeld geconfronteerd met opdrachtgevers die niet meer rechtstreeks met hen willen contracteren, waardoor ze in een payrollconstructie worden geduwd. Ook verliezen ze opdrachten en worden direct in hun portemonnee geraakt. Bijna de helft geeft aan dat de Wet DBA moet worden afgeschaft, bijna 24% wil een aanpassing van de wet.

Geen terugkeer VAR
Politiek en polder wilden om meerdere redenen af van het systeem van wettelijke vrijwaring zoals dat met de VAR geregeld was. ‘Afschaffing van de wet DBA leidt niet tot een terugkeer van de VAR,’ zegt Josien van Breda van FNV Zelfstandigen. ‘Zo’n systeem zal er ook niet meer komen, omdat de VAR in de praktijk schijnzelfstandigheid in de hand werkte. Door de wet DBA is aan deze praktijk in ieder geval een einde gekomen. Maar dan moet wel gehandhaafd worden,’ aldus Van Breda. 

64% heeft dezelfde omzet
Voor zelfstandigen die door de Wet DBA ten onrechte niet meer aan de slag komt, heeft dat allemaal weinig betekenis. ‘Die zelfstandige wil gewoon zijn werk kunnen doen, zijn expertise kunnen inzetten en een goed belegde boterham verdienen,’ betoogt Van Breda. ‘Gelukkig blijkt uit onze enquête dat bijna 64% van onze leden nog wel steeds ongeveer dezelfde omzet draait en hetzelfde aantal opdrachtgevers heeft. Tegenover 8% die meer omzet maakt en 28% die minder omzet draait.’

Maatwerk en objectiveerbare criteria
Josien van Breda: ‘Als belangenorganisatie voor zelfstandigen denken wij mee over een systeem dat op voorhand zekerheid kan geven aan contractspartijen over de fiscale behandeling van hun arbeidsrelatie. Het systeem van modelovereenkomsten kan bijvoorbeeld verbeterd worden door maatwerk te leveren en objectiveerbare criteria - de duur van de overeenkomst, het tarief en de vraag of er sprake is van kernactiviteiten – vast te stellen. Dit kan gebruikt worden door de Belastingdienst en zorgt voor duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen: opdrachtgevers, zzp’ers en Belastingdienst. FNV Zelfstandigen spoort de politiek aan om voor die broodnodige duidelijkheid te kiezen.’