FNV ZZP

Plannen partijen met MKB-ondernemers blijven in verkiezingsprogramma’s verborgen!

Laatste update: 14 maart 2017

Plannen partijen met MKB-ondernemers blijven in verkiezingsprogramma’s verborgen!

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen is - méér dan vier jaar geleden -ruim aandacht voor de positie van de zzp’er. Uit onderzoek van ZZPkiest.nu blijkt dat die plannen van de partijen óók significante gevolgen kunnen hebben voor de ondernemer mét personeel.

Uit de gesprekken die ZZPkiest.nu voerde met partijen blijkt dat onder meer bij de PvdA, de SP, GroenLinks en het CDA plannen voor zzp’ers ook de zelfstandig ondernemer mét personeel raken, , zonder dat dit in het verkiezingsprogramma expliciet is verwoord (zie bijlage voor details).

Zo spreken de PvdA en GroenLinks in hun programma over een verplichte collectieve verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers; navraag leert dat deze verzekering ook voor zelfstandigen mét personeel geldt. Voor de PvdA geldt dit tevens voor de verplichte pensioenopbouw.


Eerder al bleek de “aanpassing van fiscale faciliteiten voor zzp’ers” in het programma van GroenLinks neer te komen op het afschaffen van de MKB-winstvrijstelling voor alle IB-ondernemers. Uit de doorrekening van het CPB blijkt dat de PvdA deze winstvrijstelling wil aftoppen op de Balkenende- norm.

Het CDA stelt in haar programma voor om ‘voor zzp’ers’ de zelfstandigenaftrek gedeeltelijk te koppelen aan pensioenopbouw. In gesprek met ZZPkiest.nu maakte het CDA bekend dat het hier gaat om een bedrag van € 1.000 vanaf een winst van € 20.000 en bevestigde dat dit óók geldt voor zelfstandigen mét personeel.

De SP spreekt in haar verkiezingsprogramma niet over de zelfstandigenaftrek, maar maakte aan ZZPkiest.nu bekend dat zij “op termijn” de zelfstandigenaftrek wil koppelen aan pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid. Ook dit geldt voor álle ondernemers.

Transparantie
“Enerzijds is deze bevinding niet vreemd”, aldus Henk Wesselo. “Juridisch en fiscaal is er geen onderscheid tussen zelfstandigen met en zonder personeel – het zijn allemaal ondernemers. Anderzijds worden de maatregelen in de programma’s juist beredeneerd vanuit de arbeidsmarktpositie van de zzp’er – het woord ‘ondernemer’ of ‘MKB-er’ wordt niet genoemd.”

Hugo-Jan Ruts: “Onze bevindingen bevestigen dat het van belang is om jezelf goed te informeren, en verder te kijken dan al die overzichten waarin de programma’s worden vergeleken. Het bieden van die transparantie is exact wat wij met ZZPkiest.nu en het ZZP-Kieskompas doen”

Voor een goed geïnformeerde keuze
ZZPKiest.nu stelt de zzp’er in staat een goed geïnformeerde keuze te maken bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Zo kunnen zelfstandigen met het ZZPKieskompas (onafhankelijk ontwikkeld door ‘het’ Kieskompas) hun visie vergelijken met die van de grootste politieke partijen. Daarnaast bieden we zzp’ers inzicht in de intenties van partijen – méér dan in de programma’s vermeld.