FNV ZZP

Gelijk speelveld voor werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten

Laatste update: 15 maart 2017

Gelijk speelveld voor werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten

Vandaag verscheen in het Financieele Dagblad een interview met de nieuwe FNV-voorzitter Han Busker, waarin de woorden van Han over de zelfstandigenaftrek ernstig zijn verdraaid. Het FD meldt dat de FNV het mes wil zetten in de zelfstandigenaftrek. Dat doet geen recht aan het standpunt van de FNV.

Veel zzp’ers krijgen nu veel te lage tarieven en worden dus oneerlijk beloond. De beste manier om hun positie te verbeteren is om hógere tarieven af te dwingen. De verandering moet dus vooral komen van de opdrachtgevers en de werkgevers.

Het verhaal in FD is volledig uit de context gerukt. Ja, flex moet duurder dan vast. Ja, de tarieven van veel zzp’ers moeten omhoog. Ja, misbruik van de zelfstandigenaftrek door opdrachtgevers moet aangepakt. Maar de FNV richt de pijlen op de werkgevers en de opdrachtgevers, en zal niet instemmen met beleid dat het inkomen van de eigen leden achteruit doet kelderen.

De FNV is voor een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De keuze van werkgevers en opdrachtgevers voor het soort arbeidsrelatie moet gebaseerd zijn op wat er nodig is en niet op basis van de kosten. Nu zitten de verschillen in betaling steeds vaker in het soort contract. Zo zie je in de bouw bijvoorbeeld dat werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten hetzelfde werk doen, maar verschillend worden betaald. De FNV vindt dat voor gelijk werk gelijke beloning moeten gelden.