FNV ZZP

De Sociale Troonrede 2017

Laatste update: 21 maart 2017

De Sociale Troonrede 2017

Vandaag, op de derde dinsdag van maart - een half jaar na het uitspreken van de ‘echte’ troonrede - wordt in de Social Impact Factory in Utrecht de Sociale Troonrede gepresenteerd. Centraal staan de verhalen van individuen, sociaal ondernemers, buurtinitiatieven en collectieven die elke dag hun uiterste best doen voor de mensen om hen heen.

Hierbij komt niet de overheid aan het woord, zoals in de reguliere troonrede, maar de sociaal ondernemer, de burger. Middels vier thema's laten Kyver, The Social Firm en so/creatie met de alternatieve Troonrede zien hoe sociaal ondernemers dag in dag uit de wereld een stukje mooier maken. Deze thema’s hebben ze niet zelf bedacht. Die zijn naar voren gekomen uit een enquête om de Sociale Troonrede vorm te geven. De 150 respondenten uit heel Nederland die deze enquête hebben ingevuld, hebben daarmee bepaald welke inhoud in de Sociale Troonrede wordt besproken. Kyver: "Denk daarbij aan het thema ‘zorg’ of ‘duurzaamheid’. Middels deze thema’s werken we aan de bekendheid van de term ‘sociaal ondernemen’ en laten we zien wat dit in de praktijk inhoudt."

Samen werken aan een betere wereld
In de wereld van vandaag bestaan veel grootse uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van voedsel, zorg, energie, gebruik van duurzame materialen en nog vele andere. Al jarenlang wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan oplossingen voor al deze vraagstukken. Niet langer zijn de traditionele partijen zoals woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven de enige partijen die werken aan oplossingen. Steeds vaker zijn het individuen en collectieven die op ondernemende wijze maatschappelijke problemen een halt proberen toe te roepen. Kortom, de hoogste tijd om deze maatschappelijke pioniers een podium te geven en te laten horen welke plannen zij met Nederland hebben.

Purpose first
Eind 2016 is Kyver, The Social Firm en so/creatie gestart met het ophalen van de verhalen van deze individuen en collectieven met de vraag ‘Wat typeert een sociaal ondernemer?’. 150 mensen uit alle lagen van de samenleving hebben deze vraag beantwoord. Het antwoord verschilt in elk gesprek, maar duidelijk is dat een sociaal ondernemer iemand is die ‘purpose first’ te werk gaat. Impact vóór financiën. Iemand die op ondernemende wijze een sociaal-maatschappelijk probleem te lijf gaat en dit overwint. Met of zonder steun van een overheid.

Sociale Troonrede 2017
"Met al deze verhalen in de hand, begonnen we aan een nieuw en spannend avontuur; het samenstellen van de eerste Sociale Troonrede. Elk jaar weer zien we de koning (of voorheen de koningin) vertellen over de focus van de regering in het komende jaar, waar het overheidsgeld aan wordt uitgegeven en hoe we als samenleving samen zouden moeten leven."

Met deze eerste Sociale Troonrede doen we het anders. In de Sociale Troonrede laten we zien welke prachtige initiatieven op dit moment aan het werk zijn om een wijk, een dorp, een gemeente, een land of misschien wel de hele wereld mooier te maken. Het resultaat wordt vandaag, op 21 maart 2017, aan heel Nederland gepresenteerd.

Je vindt de Sociale Troonrede hier