FNV ZZP

De gevolgen van de verkiezingsuitslag voor jou als zelfstandige

Laatste update: 17 maart 2017

De gevolgen van de verkiezingsuitslag voor jou als zelfstandige

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, wordt het tijd om de balans op te maken. Waar de verkiezingscampagne met name ging over identiteit en de vluchtelingenproblematiek, zal in de formatie een grote rol zijn weggelegd voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, meer in het bijzonder de kloof tussen vast en flex en de (fiscale) behandeling van zelfstandigen.

Iedereen gaat uit van een ingewikkeld formatieproces en ik wil hier dan ook niet vooruitlopen op een antwoord op de vraag welke partijen een coalitie zullen vormen. Kijkend naar de grootste en winnende partijen die hier mogelijk wel voor in aanmerking zullen komen, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, valt op dat de standpunten omtrent zzp-onderwerpen ver uit elkaar liggen.

Zelfstandigenaftrek
Waar VVD en D66 er op het gebied van zelfstandigen liberale standpunten op na houden (geen verplichte AOV of pensioen, behoud van fiscale voordelen), pleit het CDA veel meer voor hervormingen om de zelfstandige te beschermen. Denk aan de koppeling van de zelfstandigenaftrek aan het sparen voor pensioen, en een verplichte AOV.

Doorgeschoten flexibilisering
Zowel CDA als GroenLinks wil een einde maken aan de doorgeschoten flexibilisering, in welke doelstelling zij in de FNV een bondgenoot vinden. D66 heeft een soortgelijke doelstelling, maar zoekt een oplossing in het meer flexibel maken van vaste contracten en een werknemerskorting als antwoord op de zelfstandigenaftrek. GroenLinks is ook voor een verplichte verzekering voor zelfstandigen, maar deze – gratis - verzekering gaat dan wel ten koste van de MKB winstvrijstelling. De zelfstandigenaftrek is en blijft een heet hangijzer bij vrijwel alle partijen. De aftrek blijft bij deze partijen, al dan niet in enige mate hervormd, bestaan.

Advies commissie Boot
Hoewel de wereld voor een deel van de zelfstandigen afgelopen jaar als gevolg van de Wet DBA op zijn kop heeft gestaan, is er nog geen duidelijke, gemeenschappelijke, oplossingsrichting te ontdekken bij de politieke partijen op dit onderwerp. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herijking van de criteria “gezagsverhouding” en “persoonlijke arbeidsverplichting”. Voor FNV Zelfstandigen ligt de oplossing veel meer in het advies van de commissie Boot en wij sturen dan ook aan op een oplossing in deze richting.

Tarieven in cao
Een ander, inmiddels veelbesproken, instrument om een gelijk speelveld te creëren op de arbeidsmarkt is de mogelijkheid om ook voor zelfstandigen collectief te onderhandelen over tarieven. Wij zien bij onze leden dat hieraan in sommige sectoren grote behoefte is. Alleen de PvdA heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken voor deze mogelijkheid, naar de standpunten van de overige partijen laat het zich raden. 

Het zal een uitdaging worden om met deze partijen tot goede compromissen te komen en niet ondenkbaar is dat, vanwege de grote verschillen tussen bijvoorbeeld VVD en GroenLinks, niet alle winnaars in de coalitie zullen komen.


Irene van Hest
Coördinator juridische zaken/beleidsadviseur