FNV ZZP

Wiebes: 'Juist meer zzp'ers makkelijker aan werk door Wet DBA'

Laatste update: 28 februari 2017

Wiebes: 'Juist meer zzp'ers makkelijker aan werk door Wet DBA'

In zijn antwoord op Kamervragen schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën dat vanwege de Wet DBA juist meer zzp'ers aan het werk kwamen. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel in Trouw, waarin stond dat de wet DBA 122.000 zzp'ers omzet had gekost vanwege onduidelijkheid over de wet bij opdrachtgevers en zzp'ers. Volgens Wiebes gaat het dus niet slechter maar juist beter met de zzp'ers en wordt maar het halve verhaal verteld.

Tegenover die 122.000 zzp'ers (18%) die omzetverlies hebben geleden in 2016 vanwege de onduidelijkheid rond de wet, staat volgens de staatssecretaris een groep van 22% die juist makkelijker aan werk kwam.
Het artikel in Trouw, waar Wiebes op reageert lees je hier.

De antwoorden op de Kamervragen vind je hier.

Wiebes vindt dat de conclusie van Trouw op zich niet verkeerd is, maar dat het beeld niet helemaal compleet is. "Dit getal is afgeleid uit de respons op de vraag aan zzp'ers in hoeverre zij in 2016 vaker dan in het jaar daarvoor zijn geconfronteerd met opdrachtgevers die liever geen zzp'ers inhuren. De KvK geeft in paragraaf 3.6 van haar rapport aan dat 18 procent van de respondenten die ervaring heeft. In de hierna opgenomen grafiek die ik heb ontvangen van de KvK zijn ook de overige reacties verwerkt op de vragen die in genoemde paragraaf worden gerapporteerd. Deze volledige antwoordenset leidt tot een completer beeld dan de antwoorden die in het rapport zijn opgenomen", aldus Wiebes.

De grafiek, die in Wiebes' brief staat afgebeeld, laat zien dat bijvoorbeeld 22% van de respondenten heeft aangegeven in 2016 minder of veel minder vaak dan in 2015 geconfronteerd te zijn met opdrachtgevers die liever geen zzp'ers inhuren. "Ook blijkt dat 30% van de respondenten heeft aangegeven (veel) minder vaak moeite te hebben gehad om aan nieuwe opdrachten te komen, daar waar het rapport uitsluitend aangeeft dat 16 procent (veel) vaker moeite heeft gehad om aan opdrachten te komen."

Wiebes concludeert daaruit dat het aantal zzp'ers waar het beter mee gaat, groter is dan het aantal zzp'ers waar het minder goed mee gaat. "Eenzelfde conclusie kan worden getrokken als het gaat om de vraag in hoeverre opdrachtgevers alleen nog willen werken met zzp'ers via een tussenpartij. In het rapport is vermeld dat 15 procent van de zzp'ers dit vaker heeft ervaren dan in 2015. De volledige antwoordenset geeft aan dat 30%heeft ervaren dat dit (veel) minder vaak voorkomt dan in het voorgaande jaar", aldus Wiebes.

Btw-aangifte
Wiebes zegt in de brief verder nog dat het niet bekend is hoe de zzp'ers het in het vorige jaar zakelijk hebben gedaan. Dat vindt hij 'onbevredigend'. "De Belastingdienst onderzoekt op dit moment of er op basis van de btw-aangiften over 2016 conclusies zijn te trekken. Als dit mogelijk blijkt, zal ik de uitkomsten aan uw Kamer melden", aldus Wiebes.