FNV ZZP

Belangrijk bericht voor de sectie Tolken & Vertalers

Laatste update: 9 februari 2017

Belangrijk bericht voor de sectie Tolken & Vertalers

De Sectie Tolken en Vertalers van FNV Zelfstandigen heeft kennis genomen van het ABDTOPConsult Rapport ‘Don’t Tolk Too Much’ over de inzet van tolken binnen het V&J Domein.

Vertegenwoordigers van de Sectie hebben op 1 december jl. deelgenomen aan een gesprek met ABDTOPConsult over de adviezen die ABDTOPConsult voornemens was in het rapport  op te nemen. Het onderzoek verkeerde op dat moment al in een vergevorderd stadium.

De sectie heeft tijdens dit gesprek haar bezorgdheid geuit over het merendeel van deze adviezen. De sectie merkt op dat deze bezorgdheid niet heeft geleid tot wijziging van de adviezen en is kritisch over de bevindingen van ABDTOPConsult. 

De sectie Tolken & Vertalers stelt momenteel een inhoudelijke reactie op het rapport op en zal dit aan een aantal Kamerleden toesturen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het rapport 'Don't Tolk Too Much' is via deze link te lezen en te downloaden.