FNV ZZP

Wiebes stuurt brief aan opdrachtgevers en oud-VAR-houders

Laatste update: 23 januari 2017

Wiebes stuurt brief aan opdrachtgevers en oud-VAR-houders

Afgelopen week heeft staatssecretaris Wiebes een groot aantal branches, belangenorganisaties en koepels voor fiscaal intermediairs een brief gestuurd over het uitstel van de handhaving in het kader van de Wet DBA. Oud VAR-houders zullen binnenkort zo’n brief toegestuurd krijgen.

De brief komt in het kort neer op herhaling van de boodschap dat de handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018, of zolang het kabinet bezig is met herijking van de wetgeving met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Herhaald wordt ook dat er geen boetes, noch naheffingen worden opgelegd over deze periode. Wiebes sluit de brief af met de hoop dat hij zo meer duidelijkheid en zekerheid geeft. Bij de brief is een bijlage met vier vragen en daarbij horende antwoorden gevoegd.

Wiebes geeft aan, dat mensen die met een modelovereenkomst werken dat kunnen blijven doen en dat mensen die dat niet doen de modelovereenkomst kunnen gaan gebruiken als zij wel al goede afspraken willen maken.

Verder meldt Wiebes dat het niet nodig is om nu een individuele modelovereenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst blijft wel bereid om desgevraagd overeenkomsten te beoordelen.

Het begrip 'kwaadwillenden' wordt ook behandeld. Wiebes heeft het dan over gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij denkt hij aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanningen situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Tot slot komt de vraag aan de orde of iemand van wie de eigen modelovereenkomst is afgewezen als kwaadwillende moet worden aangemerkt. Dat is niet het geval, aldus Wiebes. Iemand is kwaadwillend als hij zich bezighoudt in een context van opzet, fraude of zwendel (zie vorige alinea).