FNV ZZP

Welke verzekeringskosten kunt u aftrekken van de belasting?

Laatste update: 14 december 2016

Welke verzekeringskosten kunt u aftrekken van de belasting?

Als zzp’er of ondernemer bent u waarschijnlijk voor een aantal zaken verzekerd. Wist u dat veel van de kosten van deze verzekeringen aftrekbaar zijn? Bijvoorbeeld voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Voor wie dit geldt en onder welke voorwaarden leggen de specialisten van Centraal Beheer Achmea u graag uit.

Als zelfstandig ondernemer of zzp’er kunt u uw AOV-premie aftrekken van de inkomstenbelasting die u jaarlijks moet betalen. Dat is mooi, omdat de premie van een AOV flink op kan lopen! Nu we het er toch over hebben: een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid is belast. U zult over zo’n uitkering dus belasting moeten betalen. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het bedrag dat u wil verzekeren.

AOV-premie fiscaal aftrekbaar
Betaalt u premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan krijgt u aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht van de AOV-verzekeraar. Hierin staat hoeveel premie u heeft betaald. Een deel daarvan krijgt u terug via de inkomstenbelasting. Dit doet u door de AOV-premie af te trekken van het ‘inkomen uit werk en woning’ (box 1). De AOV-premie hoort dus bij de fiscaal aftrekbare kosten.

Voor wie is de AOV-premie fiscaal aftrekbaar?
Voor zzp’ers en eigenaren van een eenmanszaak en firmanten in een VOF of CV geldt dat zij ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer) zijn. Dan is de premie die ze betalen voor de AOV fiscaal aftrekbaar. Een voorbeeld: u heeft een jaarinkomen van € 40.000,-. Over het inkomen betaalt u 42% inkomstenbelasting. Daarnaast betaalt u € 200,- premie per maand voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat de premie fiscaal aftrekbaar is, mag u het jaarbedrag (200 x 12 maanden = € 2400,-) aftrekken van het inkomen dat u opgeeft in box 1. U betaalt dus geen inkomstenbelasting over € 40.000,-, maar (vanwege de premieaftrek) over € 37.600,- per jaar. In bovenstaand voorbeeld krijgt u dus 42% van de betaalde AOV-premie terug. En betaalt u netto geen € 200,- maar € 116,- premie per maand. Bij een werkweek van 36 uur kost de arbeidsongeschiktheidsverzekering dan € 0,80 per uur. Handig om te weten als u nadenkt over een arbeidsongeschiktheidsverzekering en twijfelt over de hoge premie.

Belastingen bij arbeidsongeschiktheid
Raakt u arbeidsongeschikt, dan is de uitkering die u ontvangt van de verzekeraar belast. Deze ‘loonbelasting’ houdt de verzekeraar in en wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u dus minder dan het verzekerde bedrag, omdat hierover nog belasting moet worden betaald. Houd hier rekening mee bij het bepalen van het bedrag dat u wil verzekeren. Het verzekerd inkomen dat op uw polisblad staat is dus een bruto bedrag.

AOV voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA)
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en in loondienst van uw eigen BV of heeft u een NV of stichting? Dan kunt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook via uw bedrijf of stichting afsluiten. Het bedrijf of de stichting kan dan niet de begunstigde zijn. De begunstigde is degene die bij arbeidsongeschiktheid de uitkering ontvangt. Sluit u een AOV af voor het geval u arbeidsongeschikt raakt, dan bent u dus de begunstigde.
Let wel op het volgende: Betaalt de BV of NV de premie voor de AOV? Dan kan de curator bij een faillissement de uitkering opeisen. Sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering via uw bedrijf? Dan is het belangrijk dat u weet wat de risico’s zijn. Als het namelijk slecht gaat met de zaken en uw BV gaat failliet, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen arbeidsongeschiktheidsverzekering meer. Ook een uitkering via de BV gaat dan verloren. Wilt u dit voorkomen, sluit dan privé een verzekering af. Laat u dus goed informeren wanneer u een AOV wil afsluiten.

Als lid van FNV Zelfstandigen krijgt u 10% korting op een AOV bij Centraal Beheer Achmea.