FNV ZZP

Aantal zzp'ers in 2016 niet toegenomen

Laatste update: 28 december 2016

Aantal zzp'ers in 2016 niet toegenomen

Ondanks een lichte stijging van het aantal zelfstandigen in het derde kwartaal van 2016, is het aantal zzp’ers in 2016 niet verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Momenteel hebben één miljoen mensen een hoofdbaan als zzp'er, maar dat aantal groeit op dit moment dus niet verder. De afvlakking van de groei is vooral te danken aan een toenemend aantal stoppers. In 2016 stopte gemiddeld 5 procent van alle zelfstandigen. In 2003 was dat bijvoorbeeld nog 4,1 procent. Het aantal startende zzp'ers bleef dit jaar nagenoeg gelijk.

Constante stijging
Het aantal zelfstandigen zonder personeel steeg in de jaren voor 2016 vrij constant. Sinds het derde kwartaal van 2003 nam het aantal met 63 procent toe. Dat komt neer op 400.000 zzp'ers. Het aantal zelfstandigen met personeel nam in diezelfde periode met 23.000 toe. Van de stoppers ging bijna de helft aan de slag als werknemer, in de meeste gevallen met een flexibele arbeidsrelatie. Het merendeel van de stoppende zzp'ers die niet als werknemer aan de slag gingen, verliet de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het aandeel zzp'ers die een baan vonden als werknemer sterker gegroeid dan het aandeel zzp'ers dat stopte met werken.

40% hoogopgeleide zzp’er
Het aantal zzp'ers verschilt sterk per opleidingsniveau. Hoogopgeleiden vormen 40 procent van de groep zelfstandigen zonder personeel. Sinds 2003 kwamen er 219.000 zzp'ers in die groep bij. Het aantal middelbaar opgeleide zzp'ers steeg met 134.000. Laagopgeleiden zijn duidelijk in de minderheid. Hun aantal nam met 33.000 toe.

Het complete onderzoek vindt u op de site van het CBS.