FNV ZZP

Veel reacties na oproep ervaringen met Wet DBA

Laatste update: 1 december 2016

Veel reacties na oproep ervaringen met Wet DBA

De oproep in onze laatste nieuwsbrieven in verband met ons gesprek met Staatssecretaris Wiebes over de ontwikkelingen rondom de Wet DBA heeft veel reacties opgeleverd. Wat ons in grote lijnen opviel in deze reacties is het volgende:

 

  • Voor een aantal leden heeft de Wet DBA totaal geen effect en bestaat tevredenheid over de manier waarop gewerkt wordt;
  • Voor een groot deel van onze leden is sprake van een omzetdaling doordat opdrachtgevers niet meer rechtstreeks met zzp'ers willen contracteren, maar enkel door middel van een intermediair, of via payrollconstructies;
  • Er bestaat nog veel onduidelijkheid - met name bij opdrachtgevers - over de mogelijkheden die er zijn onder de Wet DBA en over het feit dat constructies via intermediairs geen oplossing bieden.

Wij hebben een goed gesprek gehad met de Staatssecretaris en uw signalen helder onder de aandacht gebracht. Hij neemt deze signalen zeer serieus en wij blijven met elkaar in overleg om de verdere implementatie van de Wet DBA zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de Belastingdienst bij goedwillenden niet zal naheffen en geen boetes zal opleggen, maar partijen erop zal wijzen de feitelijke werkzaamheden met de overeenkomst in overeenstemming te brengen.

Tot slot roepen wij u op om nieuwe signalen, zowel positief als negatief, bij ons te blijven melden.

Wij danken u hartelijk voor uw inbreng en houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

NB: 

o Op 6 december en 13 januari geven wij workshops (in Zwolle en Den Bosch) om het werken met modelovereenkomsten in de praktijk nader toe te lichten. 

o  Ook geven wij een specifieke workshop voor opdrachtgevers op 9 december 2016 (in Utrecht). U kunt deze workshop bij uw opdrachtgevers onder de aandacht brengen. 

o  Houd voor meer informatie onze website en nieuwsbrief goed in de gaten.