FNV ZZP

Steeds meer zzp'ers zonder AOV

Laatste update: 1 december 2016

Steeds meer zzp'ers zonder AOV

Het percentage zelfstandigen zonder personeel dat meteen bij het begin van het zelfstandigenbestaan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, is de afgelopen jaren sterk gedaald.

In 2007 verzekerde 13 procent van de beginnende zzp'ers zich tegen arbeidsongeschiktheid. In 2013 was dat nog maar 7 procent. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een onderzoek naar de verzekeringsbereidheid onder zzp'ers, dat het instituut maandag publiceerde.

Het CPB heeft niet onderzocht waarom steeds minder zzp'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Arjen Vrolijk, directeur verzekeringen van ZZP Nederland, heeft wel een vermoeden. "Zzp'ers vinden de premies te hoog", zegt hij. Opmerkelijk daarbij is, zegt Vrolijk, dat zelfstandigen de premies driemaal te hoog inschatten. De kans dat zij langdurig ziek worden schatten ze daarentegen te laag in. De positieve kant van het verhaal is dat driekwart van de 1,1 miljoen zelfstandigen langdurig inkomensverlies als gevolg van ziekte financieel kan opvangen, zonder aanspraak te maken op een bijstandsuitkering. Een deel van de zelfstandigen heeft daarvoor voldoende vermogen, 35 procent zegt bij ziekte te kunnen leunen op de partner en een kwart heeft wel een verzekering afgesloten die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.