FNV ZZP

‘Zzp'er geen oplossing voor vergrijzing’

Laatste update: 28 oktober 2016

‘Zzp'er geen oplossing voor vergrijzing’

Werkgevers die de vergrijzing in hun bedrijf willen opvangen, kunnen dat maar zeer beperkt bereiken met de inzet van zelfstandigen zonder personeel. Dat concluderen economen van ABN Amro in het vandaag verschenen rapport ‘Zzp'er geen oplossing voor vergrijzing’.

De groep zzp'ers met een lage en middelbare opleiding vertoont namelijk in leeftijd en geslacht ‘opvallend weinig verschil’ met de werknemers in vaste dienst. Voor beide groepen geldt dat er meer 45-55 jarigen zijn dan mensen tussen 35-45 jaar. Bovendien zijn er relatief minder jongeren actief als zzp'er, ‘waardoor ook zij de vergrijzing niet kunnen opvangen’, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bouw & zzp bij ABN Amro.
In het eerste halfjaar van 2016 nam het aantal zzp'ers toe met 0,6%, tegenover 2,8% in de tweede helft van 2015. Het tweede kwartaal van 2016 liet zelfs een daling van het aantal zzp'ers zien, waarbij onzekerheden over de omstreden Wet DBA meespelen. "Mogelijk gaan zzp'ers nu vaker aan de slag als uitzendkracht, gezien de sterke stijging van het aantal uitzendkrachten in het eerste halfjaar van 2016", stelt Buijs. Daarbij ziet het economisch bureau van ABN Amro het aantal 35-65-jarigen in het uitzendwezen in de afgelopen tien jaar met ‘maar liefst’ 65% stijgen. Ook om die reden verwacht ABN Amro dat zzp'ers — en andere flexibele arbeidskrachten — op de langere termijn ‘geen soelaas voor de vergrijzing’ kunnen bieden.