FNV ZZP

Wat zijn uw ervaringen met de Wet DBA?

Laatste update: 20 oktober 2016

Wat zijn uw ervaringen met de Wet DBA?

FNV Zelfstandigen is als dé belangenbehartiger voor zzp'ers uitgenodigd om op 26 oktober 2016 in gesprek te gaan met staatssecretaris Wiebes over de ontwikkelingen rondom de Wet DBA en de ervaringen tot nu toe. Als behartiger van de belangen van onze leden - ú dus- is het voor ons noodzakelijk om te weten wat er bij u leeft en welke ervaringen u tot nu toe heeft opgedaan met de Wet DBA.

Wij zijn steeds in contact met onze leden. Via het door ons, in samenwerking met de FNV geopende meldpunt misstanden Wet DBA, een in de zomer uitgezette enquete onder onze leden en het organiseren van diverse Ledendagen, hebben wij inmiddels een goed beeld gekregen van uw ervaringen met de Wet DBA. Deze zijn deels positief, maar helaas ook in een aantal gevallen negatief. De negatieve effecten zijn bijvoorbeeld dat opdrachtgevers niet langer rechtstreeks met zzp'ers willen contracteren en daarom alleen nog via bemiddelaars met zzp'ers willen werken; met als gevolg lagere tarieven voor zzp'ers. Ook zien wij een verschuiving naar payroll en andere flexibele contracten, waarmee opdrachtgevers - meestal ten onrechte - op een andere manier invulling proberen te geven aan hun behoefte aan flexibele, ervaren krachten, ten koste van de zzp'ers. Ook constateren wij dat er nog veel onduidelijkheid is over wat wel en niet kan, en zien wij dat met name opdrachtgevers zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden die er nog steeds zijn om te werken met zzp'ers. Voorlichting is en blijft daarom essentieel.

Wij roepen u op om uw ervaringen met de Wet DBA met ons te delen, zowel positief als negatief, zodat wij aan de hand van uw ervaringen en verhalen een zo goed en realistisch mogelijk beeld kunnen geven van uw situatie en kunnen inspelen op wat nodig is om uw belangen, als lid van FNV Zelfstandigen, zo goed mogelijk te behartigen. Stuur uw ervaringen uiterlijk 24 oktober 2016 naar communicatie@fnvzzp.nl. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.