FNV ZZP

Tweede helft 2016 aantal zzp'ers met 0,5% gestegen

Laatste update: 31 oktober 2016

Tweede helft 2016 aantal zzp'ers met 0,5% gestegen

In het eerste halfjaar van 2016 steeg het aantal zzp'ers met een 0,5 procent. Wel vlakt deze stijging af. Dit komt door een lichte daling van het aantal zzp'ers in het tweede kwartaal van 2016.

In het tweede halfjaar van 2015 steeg het aantal zzp'ers nog met 2,8 procent. Het waren vooral jongeren die in het eerste halfjaar van 2016 aan de slag gingen als zelfstandige. Het aantal zelfstandige professionals in de leeftijd van 15 tot 35 jaar groeide met 4,7 procent. Ook ouderen - vooral in de leeftijd van 55 tot 65 jaar - vonden werk als zzp'er. Hier was sprake van een stijging met 5,4 procent. Sinds 2006 steeg het aantal zzp'ers met 44,8 procent, terwijl de totale werkzame beroepsbevolking met 6,9 procent groeide. Werkgevers huren zzp'ers vooral in omdat zij tijdelijk behoefte hebben aan specialistische kennis en om fluctuaties in het werk op te vangen.
AbnAmro verwacht dat deze behoefte door de vergrijzing op de arbeidsmarkt zal toenemen, omdat veel gespecialiseerde werknemers met pensioen gaan. De samenstelling van de gehele werkzame beroepsbevolking verschilt opvallend weinig met de samenstelling van zzp'ers, vooral als het gaat om leeftijd en geslacht. Wel zijn laagopgeleide zzp'ers ouder dan de gemiddelde werknemer. Ook hoogopgeleide zzp'ers zijn iets ouder dan de totale beroepsbevolking, maar werken vaker naast hun baan als zzp'er.