FNV ZZP

Sociale partners zetten in op duurzame versterking cultuursector

Laatste update: 27 oktober 2016

Sociale partners zetten in op duurzame versterking cultuursector

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur geven een vervolg aan hun verkenning van de arbeidsmarkt van de culturele sector om zo mee te denken over de aanpak van structurele problemen die zich hier voordoen.

Naar aanleiding van de arbeidsmarktverkenning, die de Raad voor Cultuur en de SER in januari op verzoek van minister Bussemaker uitvoerden, stuurden de Federatie Cultuur en Kunstenbond aan beide raden een brief met het verzoek te onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector. 

De voortzetting van de verkenning door de SER en Raad voor Cultuur is belangrijk voor het culturele veld, omdat hiermee de specifieke problematiek binnen de sector vanuit een breed economisch perspectief kan worden onderzocht. “De combinatie van dalende werkgelegenheid, een relatief hoge kans op werkloosheid, lage en dalende inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers, het vaak niet verzekerd zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en een geringe pensioenopbouw, maakt de positie van werkenden zorgelijk.”

De verenigde werkgevers/opdrachtgevers, waaronder FNV Zelfstandigen, en de werknemers en zelfstandigen in de culturele sector, nemen met hun brief het initiatief om de sector te versterken. Met dit initiatief wil de sector ook vooroplopen in het vinden van oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en belemmeringen. Hiervoor is een helder beeld nodig van de randvoorwaarden, evenals een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen het culturele veld en de overheden. 

Verwacht wordt dat de SER en de Raad voor Cultuur hun rapport in het voorjaar van 2017 gereed hebben. De uitkomsten zullen door het veld meegenomen worden in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.