FNV ZZP

Maak het doen van aangifte van acquisitiefraude via internet mogelijk

Laatste update: 14 oktober 2016

Maak aangifte van acquisitiefraude via internet mogelijk

Per 1 juli 2016 is acquisitiefraude strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

In artikel 326d van het Wetboek van Strafrecht is geregeld dat iemand die een ondernemer – met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen – een bedrieglijke - op misleiding gerichte - handeling pleegt met het doel een ondernemer te bewegen een betaling te doen, wordt gestraft met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar  of een geldboete van vijfde categorie, te weten € 81.000,-.

De minister van Veiligheid en Justitie meldde tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat deze strafbepaling een nuttige aanvulling is op het instrumentarium dat de politie en het openbaar ministerie tot hun beschikking hebben voor de opsporing en vervolging van fraudedelicten.

Alles staat of valt dan met de bereidheid van slachtoffers van acquisitiefraude om daadwerkelijk aangifte te doen bij de politie. Slachtoffers lopen nu tegen het feit aan dat zij niet via internet aangifte kunnen doen van acquisitiefraude. Zelfs aangifte doen van het ontvangen van een spookfactuur is niet via internet mogelijk. De enige optie die wordt geboden is het doen van aangifte bij het politiebureau, al dan niet op afspraak.

Dat betekent dat de ondernemer die het slachtoffer is van acquisitiefraude meer niet-declarabele tijd moet vrijmaken voor het doen van aangifte dan als hij/zij dat via internet zou kunnen doen. Dat is natuurlijk bijzonder onhandig en niet van deze tijd. Als de strafbaarstelling van acquisitiefraude een nuttige aanvulling is op de aanpak van fraude, dan moet het voor slachtoffers mogelijk worden gemaakt om aangifte via internet te doen.

Wordt u lastig gevallen door acquisitiefraudeurs, wendt u dan tot onze juridische afdeling. Wij lossen het probleem dan met het Burgerlijk Wetboek in de hand voor u op.