FNV ZZP

Geslaagde ledendag FNV Zelfstandigen

Laatste update: 6 oktober 2016

Geslaagde ledendag FNV Zelfstandigen

Rond het middaguur van vrijdag 30 september druppelen zo’n veertig leden binnen in ‘De Hall’ in Woerden. Een prachtige industriële locatie voor een goede vrijdagmiddagborrel en prettige netwerkgesprekken. Maar eerst de inhoud.

<undefinedNa het warme welkom van directeur Josien van Breda, geeft Irene van Hest een helder overzicht van de actualiteiten. Irene is beleidsadviseur van FNV Zelfstandigen en tegelijk ook een van onze procesjuristen. Zij won recent de zaak over de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen. 

Terwijl de herfstzon door de ramen valt, neemt Irene de aanwezigen mee door het nieuws: de recente hoorzitting over de relatieve lage inkomens van zelfstandigen, de discussie over de Wet DBA en actiepunten met zelfstandige tolken en vertalers.

FNV Zelfstandigen heeft een diverse achterban, zo blijkt wel wanneer de leden vertellen wat voor bedrijf zij hebben en in welke branche zij werken. Irene legt uit dat er grote verschillen zijn tussen beroepsgroepen. Wanneer leden gezamenlijk iets willen verbeteren op hun terrein dan ondersteunen wij dat graag.

undefinedJosien van Breda informeert de leden over het fusieproces tussen FNV en FNV Zelfstandigen. Zij waardeert het dat er ook collega’s van FNV naar deze ledenmiddag zijn gekomen en dat zij graag horen hoe onze leden hier tegenaan kijken. Er is wel enige huiver, bijvoorbeeld bij de leden van het eerste uur. Zij herinneren zich dat de FNV niet altijd goed uit de voeten kon met zelfstandigen en dat er daarom een eigen vereniging kwam. Josien legt uit dat die tijd is geweest. FNV is zich bewust van de veranderende arbeidsmarkt en de diversiteit onder werkenden. Het is een proces van jaren geweest, ook aan onze kant maar de tijd is rijp om de handen ineen te slaan. In de zaal zijn ook leden van de ledenraad en het bestuur van FNV Zelfstandigen. Zij voegen toe dat FNV Zelfstandigen schaalgrootte nodig heeft om te groeien en de belangenbehartiging van onze leden te versterken.

undefinedUit het debat met de leden blijkt dat het nu onduidelijk is waar zelfstandigen binnen de FNV aangesloten zijn en wordt bevestigd dat de verbinding tussen alle beroepsgroepen wenselijk is. Josien vertelt dat er goede onderlinge contacten zijn, maar dat het zeker de bedoeling is om ook op verenigingsniveau het netwerk tussen zelfstandigen te versterken.

Josien stipt een aantal inhoudelijke thema’s aan zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, minimumtarieven en het pensioen. Ook de mitsen en maren van de Wet DBA worden levendig besproken. De aanwezigen zijn zelfstandigen die hier bewust voor hebben gekozen en hechten erg aan hun vrijheid. Geen verplicht pensioen of verzekering, maar men vindt wel dat FNV Zelfstandigen iets zou moeten doen aan de acceptatieplicht voor verzekeraars. Nu vallen er teveel collega’s buiten de boot en broodfondsen zijn ook niet altijd voorhanden.

undefinedOver de minimum tarieven zijn de leden verdeeld. Sommigen vinden het goed om een serieuze ondergrens te bepalen als onderdeel van de eisen aan goed opdrachtgeverschap maar anderen staan ook op dit punt volledige vrijheid voor.

undefinedNa de pauze neemt Robert Hazewindus ons mee in zijn energieke wereld van marketing en acquisitie. De leden vertellen over hun bedrijf en klantenkring en krijgen zeer toegepaste tips. Tot en met de borrel daarna leidt dit tot enthousiaste gesprekken en het uitwisselen van ervaringen en visitekaartjes. Voor herhaling vatbaar zeggen de leden. Dat doen we!

 

undefined