FNV ZZP

Wiebes: “Voor 19 december analyse en voortgangsrapportage DBA”

Laatste update: 30 september 2016

Wiebes: “Voor 19 december analyse en voortgangsrapportage DBA”

Gisteravond vond in Den Haag het debat plaats tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Wiebes van Financiën over de Wet DBA.

Afgelopen tijd zijn er diverse Kamervragen gesteld en beantwoord. Ook heeft de Tweede Kamer om cijfers gevraagd over het aantal zzp’ers dat in de problemen komt door de afschaffing van de VAR. Dit omdat politici worden overspoeld door klachten van zzp’ers. Ook daarover werd gedebatteerd. 

Wiebes heeft in het debat de Kamer toegezegd dat hij voor 19 december naar de Kamer komt met het rapport-Boot, een kabinetsstandpunt over het rapport-Boot, een analyse van wat uit het meldpunt is gekomen en een voortgangsrapportage over de modelovereenkomsten. Verder kwam er vanuit de Kamer veel kritiek op de wet, zowel van de oppositie als ook van de VVD. Echter, de VVD pakte niet door, dus Wiebes en de Wet DBA bleven overeind.

De belangrijkste moties worden nog aangepast naar aanleiding van de toezegging van Wiebes in zijn laatste termijn. De postmarkt wordt doorverwezen naar de commissie Boot.

De motie van Weyenberg Vos, Bashir verzoekt de regering, de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers uit te voeren en hier uiterlijk 31 december 2016 voorstellen voor te doen,

De motie Omtzigt stelt dat het voor werkgevers vaak zeer onaantrekkelijk is om mensen in dienst te nemen. Onder meer vanwege de verplichting tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Recent is geconstateerd dat de arbeidswetgeving in Nederland geleid heeft tot veel meer flexibele arbeidsverhoudingen dan in de ons omringende landen. De motie Omzigt vraagt de regering om voor 10 januari 2017 een plan met concrete actiepunten naar de Kamer te sturen om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken.

De motie Vos verzoekt de regering, de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen.

Dinsdag vindt de stemming plaats.

Wiebes maakte deze week bekend dat half oktober een Meldpunt DBA operationeel wordt, waar misstanden met betrekking tot de Wet DBA gemeld kunnen worden. Het meldpunt wordt ingesteld om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten als gevolg van de wet DBA. Op basis van de meldingen worden eventuele knelpunten geïnventariseerd die in de tweede implementatiefase tot 1 mei 2017 kunnen worden aangepakt. 

Het meldpunt zal bestaan uit een online digitaal formulier. Met dit formulier kan de echtheid van meldingen worden gewaarborgd en wordt fraude voorkomen. Een digitaal formulier biedt ook de mogelijkheid om gerichte informatie te vragen over de situatie van de melder. Dit is nodig om de informatie goed te kunnen analyseren.