FNV ZZP

Hoorzitting Tweede Kamer: “Er moet een bodemtarief voor zzp’ers komen”

Laatste update: 15 september 2016

Hoorzitting Tweede Kamer: “Er moet een bodemtarief voor zzp’ers komen”

Woensdag 14 september liet de Tweede Kamer zich in een rondetafelgesprek bijpraten door de FNV, experts, hoogleraren en werkgevers. Onderwerp was de zorg om de arbeidsmarkt, waarin zelfstandigen en mensen met een tijdelijk dienstverband steeds minder gaan verdienen. Directeur Josien van Breda schoof namens FNV Zelfstandigen aan bij het rondetafelgesprek.

Josien: “Het persoonlijk inkomen van zelfstandigen is gedaald van € 45.000,- bruto in 2007 naar € 34.000,- in 2012. Dat is een dramatische daling van 25%. Het frappante is dat het bruto inkomen maar blijft dalen, ook al
is de crisis al lang voorbij. Ik wijt dit aan het gebrek aan onderhandelingskracht van grote groepen zzp’ers.”

Vóór collectieve onderhandelingen
Voor tolken en zelfstandigen in sectoren als de bouw komt dit door te grote aanbestedingen. En zelfstandigen in de zorg kunnen niet onderhandelen over hun tarieven, omdat zorgverzekeraars en gemeenten deze eenzijdig kunnen bepalen.
“Wij willen dat zelfstandigen collectieve onderhandelingen mogen voeren over hun tarieven, maar tot nu toe staat de mededingingswet dit niet toe.”

Hogere tarieven
“Tijdens de hoorzitting heeft niet alleen FNV Zelfstandigen gepleit voor hogere tarieven, maar ook werkgevers en wetenschappers,” vervolgt Josien. “Men was eensgezind dat er een bodem moet komen. Het is namelijk niet uit te leggen dat er voor een deel van de werkenden wel een sociaal minimum is, maar voor een ander deel, de zelfstandigen, niet. De aanwezigen verschilden van mening of er een wettelijk minimumtarief moet komen, of dat dit een sociale norm moet worden."

Over het rondetafelgesprek
Om een goed besluit te nemen, is het voor Kamerleden belangrijk dat ze over de juiste informatie beschikken. Vaak hebben Kamerleden genoeg aan rapporten, artikelen en verslagen, maar soms is het ook nuttig om met experts te praten. Daarom vinden er regelmatig zogeheten hoorzittingen ofwel rondetafelgesprekken plaats. Uitgenodigde (ervarings)deskundigen zitten dan met de Kamerleden aan tafel. De genodigden mogen kort toelichten hoe zij over het onderwerp denken. Kamerleden kunnen hierop reageren met vragen. Uiteraard kunnen de genodigden ook op elkaar reageren of elkaar aanvullen. Een rondetafelgesprek/hoorzitting is in principe openbaar.

Klik hier voor de position papers en alle bijlagen van het rondetafelgesprek.