FNV ZZP

Een werkkamer in een huurhuis: lucratief?

Laatste update: 1 september 2016

Een werkkamer in een huurhuis: lucratief?

Na een uitspraak van de Hoge Raad van 12 augustus 2016 is er wat veranderd in de aftrekbaarheid van de kosten voor een ondernemer met werkruimte in een huurhuis. Wat heeft de uitspraak veranderd en waarom is dit interessant voor jou als zzp'er?

Kosten van een werkruimte
Wanneer een ondernemer een ruimte in zijn eigen huis gebruikt voor werkzaamheden in zijn onderneming is het onder omstandigheden mogelijk de kosten voor die ruimte af te trekken als bedrijfskosten. Dit kan op twee manieren.
Ten eerste kunnen de kosten in aftrek worden gebracht, indien de werkruimte een zelfstandig gedeelte van het huis betreft. Dit houdt in dat de werkruimte bijvoorbeeld een eigen ingang en een eigen wc heeft. Daarnaast moet het inkomen van de onderneming minstens voor een belangrijk deel vanuit deze ruimte worden verdiend. De woningkosten die toerekenbaar zijn aan het zelfstandige deel, zijn dan aftrekbaar. De tweede mogelijkheid tot aftrek bestaat als de woning tot het ondernemingsvermogen van de onderneming wordt gerekend. De woning staat dan op de balans van de onderneming en alle kosten die worden gemaakt kunnen in zo’n geval in aftrek worden gebracht als bedrijfskosten. Omdat een (groot) deel van de woning ook voor privédoeleinden zal worden gebruikt, corrigeert de wetgever deze aftrek met een vast percentage van de WOZ-waarde van de woning (in 2016 meestal 1,85% van de WOZ-waarde). Een woning kan overigens alleen tot het ondernemingsvermogen worden gerekend wanneer meer dan 10% van de woning daadwerkelijk wordt gebruikt voor de onderneming.

Geen zelfstandig onderdeel
Voor ondernemers met een werkruimte in een huurwoning waren de aftrekmogelijkheden vaak beperkter dan voor een ondernemer met een koopwoning hoewel de voorwaarden hetzelfde zijn. Zo beschikt een woning over het algemeen niet zomaar over een zelfstandige werkruimte. Een eigenaar van een koopwoning zou hiervoor een verbouwing kunnen overwegen, maar dat zal in een huurwoning niet vaak worden gedaan. Een huurwoning tot het ondernemingsvermogen rekenen is niet mogelijk. De huurwoning is immers niet in eigendom van de ondernemer en kan daarom niet op de balans worden gezet. De mogelijkheden voor aftrek zijn hierdoor in de praktijk beperkt wat betreft huurwoningen. Maar daar is met de eerder genoemde uitspraak van de Hoge Raad verandering in gekomen. De Hoge Raad bepaalde dat de huurwoning niet, maar het huurrecht van een ondernemer wel ondernemingsvermogen kan vormen en dus op de balans kan worden gezet. Hiermee hoeft de werkruimte geen zelfstandige onderdeel te vormen en kunnen alle huurkosten afgetrokken worden van de behaalde winst, rekening houdend met de genoemde correctie voor privégebruik.

Of je met de genoemde uitspraak je voordeel kunt doen voor je belastingaangifte hangt af van de omstandigheden.

Er zijn een aantal momenten waarop kan worden gekozen een koopwoning, of dus het huurrecht, als ondernemingsvermogen aan te merken. Dat kan bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming of als je later een werkruimte in je eigen woning in gebruik neemt. Deze, bewuste dan wel onbewuste, keuze voor ondernemingsvermogen kan daarna niet zomaar worden veranderd. Alleen bij een wetswijziging, een drastische verbouwing of een functiwijziging van de woning c.q. werkruimte kan die keuze worden veranderd. Het behalen van een fiscaal voordeel is uitdrukkelijk geen reden waarbij een verandering van de keuze wordt goedgekeurd.

Nu zullen de meeste huurders de huurwoning, of eigenlijk het huurrecht, niet op de balans hebben staan, vanwege de algemene tendens in het verleden. Die keus kan dus niet zomeer veranderd worden en voordeel halen uit de uitspraak van de Hoge Raad zal daarmee lastig worden. Voor startende ondernemers kan de keuze voor ondernemingsvermogen nog worden gewijzigd als de aangifte nog niet is gedaan of de aanslag inkomstenbelasting nog niet definitief is vastgesteld.

Of eventueel fiscaal voordeel te behalen is, is dus afhankelijk van je omstandigheden. Overleg daarom vooraf met je belastingadviseur.

Download hier het stappenplan werkruimte (excellbestand)