FNV ZZP

Wiebes beantwoordt Kamervragen

Laatste update: 21 juli 2016

Wiebes beantwoordt Kamervragen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën ontvangt met de nodige regelmaat vragen van (bezorgde) Kamerleden over de gevolgen van de Wet DBA in de praktijk. Op 5 juli 2016 heeft Wiebes vragen beantwoord van de leden Ziengs en De Vries (beiden VVD) naar aanleiding van twee nieuwsberichten.

Politiek neemt zzp’ers niet serieus’ en
'Zzp’er in de war door wet tegen schijnzelfstandigheid’.

Hoewel de transitieperiode nog maar drie maanden onderweg is (deze duurt tot 1 mei 2017) en de expertcommissie nog druk bezig is met haar onderzoek (afronding rapportage wordt verwacht tegen eind 2016), blijft Wiebes onverminderd vragen van Kamerleden op dezelfde wijze beantwoorden. Wiebes is er in ieder geval duidelijk over dat wat hem betreft de Wet DBA in haar huidige vorm moet blijven bestaan. Hij herhaalt dat de Wet DBA naar zijn mening de balans terugbrengt in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en het mogelijk maakt om als Belastingdienst handhavend op te treden. Het wegnemen van eventuele zorgen en onduidelijkheden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers is volgens de staatssecretaris een doorlopend proces. Hij bevestigt dat de Belastingdienst op dit moment met tientallen brancheorganisaties, opdrachtgevers en -opdrachtnemers in gesprek is over de wet DBA.

Overzichtelijk
Volgens Wiebes is er in overleg met marktpartijen en belangenorganisaties voor gekozen om het aantal gepubliceerde overeenkomsten voor de gebruikers overzichtelijk en daarmee beperkt te houden. De site van de Belastingdienst biedt inmiddels tal van (model)overeenkomsten aan, die volgens Wiebes in de behoefte van grote groepen opdrachtgevers en opdrachtnemers voorzien. In de praktijk merken wij echter dat diverse groepen zelfstandigen behoefte hebben aan een meer op hun situatie toegespitste modelovereenkomst. Een ander probleem is dat zelfstandigen individuele modellen, die zij voorgelegd krijgen door een opdrachtgever, niet kunnen controleren als die modellen niet gepubliceerd zijn, maar wel goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. De zelfstandige is dan afhankelijk van de opdrachtgever of deze ook de toelichting van de Belastingdienst op de goedkeuring verstrekt. Bijkomend probleem is namelijk dat de Belastingdienst goedgekeurde modellen niet markeert als ze niet gepubliceerd worden en dan is de toelichting op de goedkeuring de enige bron voor de zelfstandige.

Welslagen cruciaal
Wiebes heeft erkend dat het voor het welslagen van de Wet DBA van cruciaal belang is, dat opdrachtgevers en opdrachtnemers adequaat en tijdig door (ook) de Belastingdienst worden geïnformeerd. De staatssecretaris geeft echter aan dat het benaderen van de groep opdrachtgevers op gelijke wijze als de groep VAR-houders (iedere VAR-houder ontving een brief met uitleg) niet mogelijk zou zijn, omdat er geen sprake is van een afgebakende groep. “Iedereen kan opdrachtgever zijn, van particulier tot multinational. Daarom is het niet mogelijk om alle potentiële opdrachtgevers rechtstreeks te benaderen zoals dat wel kon bij de wel bekende VAR-houders.”
FNV Zelfstandigen merkt in de praktijk dat bij verschillende opdrachtgevers nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de wet en diverse zzp’ers moeite hebben om nog als zelfstandige aan de slag te kunnen.  

Accountteams
Wiebes heeft de Belastingdienst gevraagd zogenoemde branchespecifieke accountteams in te stellen in branches met veel zzp’ers die bij vragen en knelpunten adequaat, snel en oplossingsgericht de contacten met branchepartijen kunnen verzorgen. Deze accountteams zijn inmiddels geformeerd en actief. De staatssecretaris heeft hierbij “de stellige verwachting dat op deze wijze het eventuele wantrouwen en scepsis weggenomen kunnen worden dat over de DBA en de houding van de Belastingdienst zou kunnen bestaan. Op deze wijze levert de Belastingdienst, vanuit zijn positie en mogelijkheden, zijn bijdrage om te voorkomen dat zelfstandigen onnodig hun status en inkomen zouden verliezen.”

FNV Zelfstandigen blijft de implementatie van de Wet DBA kritisch volgen, is zelf ook in gesprek met diverse marktpartijen en signaleert bij diverse branches de nodige knelpunten. Wij houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte van onze bevindingen en activiteiten.

 

Irene van Hest

Beleidsadviseur en coödinator juridisch

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht