FNV ZZP

Hof Amsterdam: ”Geen arbeidsovereenkomst pakketbezorger PostNL”

Laatste update: 14 juli 2016

Hof Amsterdam: ”Geen arbeidsovereenkomst pakketbezorger PostNL”

In december 2015 en januari 2016 is door een aantal rechtbanken uitspraak gedaan over de arbeidsrelatie van pakketbezorgers met PostNL. In de meeste gevallen vond de kantonrechter dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. De pakketbezorgers werden als ondernemer aangemerkt en konden geen aanspraak maken op ontslagbescherming.

Eerder, in het voorjaar van 2015, had de kantonrechter te Amsterdam ook al een zaak van een pakketbezorger behandeld die een beroep deed op ontslagbescherming. PostNL had zijn overeenkomst opgezegd. Ook deze rechter vond dat de pakketbezorger niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam was. De pakketbezorger had zoveel routes in zijn pakket dat hij zich bij sommige routes wel moest laten vervangen door anderen. Omdat bij de arbeidsovereenkomst altijd sprake is van de verplichting het werk zélf in persoon te verrichten en je je dan niet door een ander mag laten vervangen, was er in dit geval geen arbeidsovereenkomst volgens de kantonrechter.

De pakketbezorger stelde hoger beroep in en recent heeft het gerechtshof van Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep.

Het hof bevestigde dat er tussen de pakketbezorger en PostNL geen arbeidsovereenkomst is gesloten en er dus geen recht op ontslagbescherming bestond. In de overeenkomst is namelijk expliciet opgenomen dat de vervoerder verplicht is voor vervanging te zorgen als hij niet kan. Vervanging is dus mogelijk en in dat geval is er volgens het hof geen verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten en is er dus geen arbeidsovereenkomst. Dat PostNL een vervanger kan weigeren op grond van objectieve en zwaarwegende omstandigheden, doet daar niet aan af wat betreft het hof. Het hof vond de opzegging van de overeenkomst an sich en de gehanteerde opzegtermijn (één maand) verder niet onredelijk.