FNV ZZP

Wet ter bestrijding acquisitiefraude gaat in per 1 juli 2016

Laatste update: 24 juni 2016

Wet ter bestrijding acquisitiefraude gaat in per 1 juli 2016

Op 19 januari 2016 berichtten wij u op onze site over de wetswijziging, die erop gericht is acquisitiefraude tegen te gaan.

Met de wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht is het plegen van acquisitiefraude strafbaar gesteld en wordt het makkelijker gemaakt om verweer te voeren tegen facturen, die acquisitie-fraudeurs u sturen.

We verwachten dat u door de wet minder last zult ondervinden van acquisitie-fraudeurs en wij zijn blij dat de wet ook is voorbereid op nieuwe vormen van acquisitiefraude, die in de toekomst mogelijk zullen ontstaan. 

Het was tot voor kort nog niet bekend wanneer de wetswijziging zou ingaan. Op 21 juni is bekend gemaakt dat de wetswijziging per 1 juli 2016 zal ingaan. 

Mocht u geconfronteerd worden met vormen van acquisitiefraude, dan kunt u zich wenden tot onze juridische afdeling, die dankzij de wetswijziging meer juridische ruimte heeft om u hierbij succesvol bij te kunnen staan.

Ewald van Sark

Jurist FNV Zelfstandigen

Laat een reactie achter
Verzend mijn bericht