FNV ZZP

Visie op inkomen bij ziekte en arbeidsongeschikheid niet overhaasten

Laatste update: 14 juni 2016

Visie op inkomen bij ziekte en arbeidsongeschikheid niet overhaasten

"Terecht dat Samsom en Buma aandacht vragen voor het onderwerp inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid" zegt Josien van Breda, directeur van FNV zelfstandigen "maar we moeten niet overhaasten".

Dit zegt Van Breda als reactie op de opening van De Volkskrant waarin Samsom en Buma samen op de bres springen voor zzp'ers. Ze willen dat vakorganisaties voor de zomer met een visie komen.

Josien van Breda: "Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is een ingewikkeld onderwerp. Naast de principiële vragen, zoals wel of niet verplicht voor zzp'ers, zijn er tal van andere punten. Denk bijvoorbeeld aan hoe lang en hoe hoog een uitkering moet zijn? Of de vraag of verzekeraars, UWV of een andere instantie de regeling uitvoert. De snelle invoeging van de Wet DBA en het afschaffen van de VAR per 1 mei jl heeft tot veel onzekerheid en onrust geleid in de markt. Dat wil je niet nog een keer, zeker niet bij een belangrijk onderwerp als dit." 

Volgens FNV Zelfstandigen zou iedereen die langdurig arbeidsongeschikt is, recht moeten hebben op een vorm van inkomen. Het huidige systeem schiet te kort, zo wil ongeveer 10% van de zzp'ers zich wel verzekeren, maar worden zij geweigerd vanwege medische voorgeschiedenis, leeftijd en/of zwaarte beroep. Ook de bijstand is ontoereikend. Niet iedereen komt in aanmerking en bovendien moet een zzp'er eerst zijn vermogen opmaken en zijn meestal bedrijf beëindigen er recht op een bijstandsuitkering is.