FNV ZZP

Leden praten mee over toekomst pensioenstelsel

Laatste update: 3 juni 2016

Leden praten mee over toekomst pensioenstelsel

Op 23 mei organiseerde FNV Zelfstandigen een ledenbijeekomst over de toekomst van het pensioenstelsel. Na uitleg van twee pensioendeskundigen van FNV van het huidige stelsel werd vervolgens aan de hand van zes stellingen de mening van aanwezige zzp’ers gevraagd over hun visie op het pensioenstelsel.

Bevestigd werd dat het onderwerp pensioen heel anders werd beleefd door zzp’ers dan werknemers. Zzp’ers plannen hun financiën zeer bewust, zijn bereid om geld opzij te zetten voor later, maar willen ook de vrijheid hebben om een  potje aan te spreken op het moment dat ze geld in hun bedrijf willen stoppen om een grote investering te doen of er een beroep op willen doen als ze arbeidsongeschikt raken en tijdelijk minder kunnen werken.

Daarnaast was er ook een groot wantrouwen richting verzekeraars. Niet vreemd, zeker voor degenen die aan den lijve hebben ondervonden wat het is om een woekerpolis te hebben. de overgrote meerderheid vond het dan ook belangrijk om zelf zeggenschap te hebben over het wel of niet meedoen aan een regeling, bovenop de AOW. De meeste aanwezigen stonden overigens wel open voor herziening van het huidige stelsel.

De tweede helft van de avond werd verzorgd door ZZP Pensioen, die een uiteenzetting gaf over de huidige mogelijkheden om iets te regelen voor het inkomen van de oudedag. Onder meer een vergelijking van de verschillende derde pijler pensioenproducten die er zijn. Dit onderdeel werd werd zeer gewaardeerd.

De voornaamste conclusies van de avond zijn dat pensioen een ontzettend ingewikkeld onderwerp is, dat zzp’ers niet op voorhand afwijzend staan tegenover een wijziging van het stelsel. Een eventuele verplichtstelling ligt zeer gevoelig, de zzp’er wil eigen baas blijven over het eigen geld.