FNV ZZP

Wat verandert er nu echt per 1 mei?

Laatste update: 10 mei 2016

Gevolgen wet DBA voor zzp’ers

Bij de helpdesk van FNV Zelfstandigen ontvangen wij nog steeds dagelijks vragen over de gevolgen van de Wet DBA en de afschaffing van de VAR.

Per 1 mei verliezen alle lopende VAR-verklaringen hun geldigheid. Dat betekent dat de opdrachtgever zich niet langer op de vrijwarende werking kan beroepen. In de praktijk zult u daar als het goed is weinig van merken. U kunt gewoon blijven werken of u nu wel of niet op basis van een goedgekeurde overeenkomst werkt. Het is niet zo dat er al een legertje belastinginspecteurs klaarstaat om vanaf maandag aanstaande massaal te gaan controleren en handhaven. Er geldt immers een overgangsperiode van een jaar: van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017.

In het komende jaar zal er meer duidelijkheid moeten ontstaan over het toetsingskader en hoe de Belastingdienst aankijkt tegen de verschillende manieren waarop zzp’ers afspraken maken met hun opdrachtgevers. Deze duidelijkheid zal onder andere ontstaan doordat de Expertcommissie (model)overeenkomsten Wet DBA begin april is begonnen aan haar taak. Deze commissie zal voor het einde van het jaar met een aantal aanbevelingen komen. De onzekerheid over wat wel en niet kan en mag is lastig, maar onvermijdelijk bij nieuwe regels (of: wetgeving) zoals de Wet DBA.

We merken dat sommige opdrachtgevers onrustig worden en zelfstandigen proberen over te halen om via allerlei constructies te gaan werken, zoals payrolling, BV’s, of bemiddelingsbureaus zonder toegevoegde waarde. Volgens ons is dat voorbarig en onnodig. Leden die tegen een dergelijke situatie aanlopen, adviseren wij om contact op te nemen met onze juristen.