FNV ZZP

Meldpunt regelgeving voor ondernemers

Laatste update: 19 april 2016

Meldpunt regelgeving voor ondernemers

Binnen de Rijksoverheid is er een meldpunt Regelgeving. Ondernemers of startende ondernemers kunnen hier meldingen indienen over regelgeving van de overheid.

Waarom een meldpunt regelgeving?
Ondernemers of startende ondernemers kunnen bij het meldpunt aangeven als zij tegen onduidelijke en of tegenstrijdige regels van de Rijksoverheid aanlopen. Ook kunnen ondernemers en of startende ondernemers een melding maken als zij last hebben van onnodige administratieve lasten.

Wat zijn administratieve lasten?
Administratievelasten zijn de lasten die voortvloeien uit informatieverplichtingen aan de overheid. Ondernemers kunnen bij indiening aangeven dat hun melding anoniem behandeld wordt. Naam en contactgegevens zijn niet voor anderen beschikbaar.

Een melding indienen
Heeft een ondernemer een melding ingediend dan zal het meldpunt regelgeving de melding voorleggen aan de verantwoordelijke ministerie of uitvoeringsorganisatie voor reactie. Is er een reactie op de melding dan ontvangt de ondernemer deze reactie via het meldpunt regelgeving.

Meldingen zullen niet in alle gevallen het probleem waar de indiener tegen aan loopt oplossen. Maar door een  melding te doen wordt wel bereikt dat de ondernemer duidelijkheid verkrijgt en dat de melding bij meerdere organisaties binnen de Rijksoverheid bekend wordt. Soms zullen meldingen in tweede instantie als signaal door het Adviescollege toetsing regeldruk verder opgepakt worden. Voor meer informatie bekijk de volgende website http://www.actal.nl/signalen/nieuwe-signalen/.

Het meldpunt regelgeving bestaat uit meldingen die betrekking hebben op de eerder aangegeven onderwerpen. Voor meldingen die betrekking hebben op andere aandachtsgebieden kunt u als ondernemer bij andere organisaties terecht. Zie voor een overzicht: http://www.ondernemersplein.nl/probleem-met-de-overheid/

Direct naar het meldpunt:  https://www.ondernemersplein.nl/probleem-met-de-overheid/meldpunt/