FNV ZZP

ZZP Pensioen nog meer voor en door zzp'ers

Laatste update: 18 april 2016

Stichting ZZP Pensioen stelt deelnemersraad in

Het bestuur van Stichting ZZP Pensioen, bestaande uit de vier leidende zzp-organisaties, heeft 9 maart jl. haar deelnemersraad geïnstalleerd. Het is de eerste keer dat voor een individuele oudedagsvoorziening een deelnemersraad is opgezet. Dit ondersteunt een belangrijke pijler van het ZZP Pensioen: 'voor ZZP'ers, door ZZP'ers'.

Continu verbeteren
De deelnemersraad bestaat uit vijf deelnemers van het ZZP Pensioen. Doelstelling van de raad is om te zorgen dat de regeling blijvend goed aansluit op de wensen en behoeften van de bestaande én toekomstige deelnemers. Daartoe geeft de deelnemersraad het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Zij bespreken dit advies met uitvoerder Loyalis.

Diversiteit toont breed draagvlak ZZP Pensioen
Na een oproep eind 2015 toonden dertig enthousiaste deelnemers interesse om in de deelnemersraad zitting te nemen. Na diverse gesprekken heeft het bestuur van de Stichting ZZP Pensioen uit deze kandidaten een deelnemersraad samengesteld, die zich kenmerkt door een sterke diversiteit: vrouw en man, jong en oud, meer en minder pensioenkennis en zeer diverse professionele achtergronden – een goede representatie van bestaande én toekomstige deelnemers. De leden zijn voor drie jaar benoemd.

De deelnemersraad bestaat uit de volgende leden:

  • Frank van Alphen, pensioenjournalist;

  • Janneke Boerman, jurist;

  • Patrice de Bruin, marktonderzoeker;

  • Raymond Brugman, ondernemer in de bouw;

  • Inge Rek, coach.

Patrice de Bruin, lid van de deelnemersraad: “Al tijdens de eerste bijeenkomst met het bestuur bleek dat wij ieder, vanuit onze eigen achtergrond, op verschillende facetten letten. Tegelijkertijd merkte ik ook dat er een grote gemene deler bestaat: we hebben allemaal zeer weloverwogen voor het ZZP Pensioen gekozen en delen de ambitie om een bijdrage aan de verdere ontwikkeling te leveren.”

Over ZZP Pensioen
ZZP Pensioen is een vrijwilligeoudedagsvoorziening die sinds januari 2015 actief is. Het is een initiatief van de Stichting ZZP Pensioen (St. ZZP Nederland, PZO-ZZP, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw) en wordt uitgevoerd door Loyalis. De deelnemer bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak hij inlegt en wat de uitkeringsduur na pensionering is. Onderscheidend aan de regeling is de betrokkenheid van de ZZP organisaties, de deelnemersraad, de lage kosten en de gedegen lifecycle-opbouw.

Op zzppensioen.nl kunnen zelfstandigen zich eenvoudig aanmelden en geld inleggen. ZZP Pensioen biedt deelnemers via een online portal inzicht in de waarde van hun opgebouwde pensioen.

Het beheer van ZZP Pensioen wordt gedaan door Loyalis Sparen & Beleggen N.V., een onderdeel van APG Groep N.V. Loyalis Sparen & Beleggen N.V. is opgenomen in het register van de AFM.