FNV ZZP

FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt vrouwelijke zzp’er in beroep tegen UWV

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt vrouwelijke zzp’er in beroep tegen UWV

Eén van de zes vrouwelijke zzp'ers die tussen 2004 en 2008 in verwachting was en een verzoek tot uitkering heeft ingediend, heeft nu alsnog een uitkering gekregen. Op de overige verzoeken is negatief beslist. Hiertegen is bezwaar ingesteld. FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt één van deze vijf vrouwen in de beroepszaak tegen het UWV.

Vanaf juni 2008 is door de overheid een uitkering bij zwangerschapsverlof voor zzp'ers geregeld. Door de politieke druk van FNV Zelfstandigen werd de Wet Zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen ingevoerd. Tot 1 augustus 2004 waren zwangere zzp'ers verzekerd via de WAZO, de Wet Arbeid en Zorg. 

Op 24 november 2011 dienden zes vrouwelijke zelfstandigen een klacht in bij het Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Aanleiding was dat deze vrouwelijke zelfstandigen tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen aanspraak hebben kunnen maken op een publiekrechtelijke zwangerschapsuitkering. Het CEDAW oordeelde op 17 februari 204 dat artikel 11, tweede lid van het VN-Vrouwenverdrag voldoende duidelijk is geformuleerd om directe werking aan te nemen. Tevens oordeelde CEDAW dat ook zwangere zelfstandigen recht hebben op inkomenscompensatie tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Naar aanleiding van de uitspraak van het CEDAW hebben zes vrouwelijke zelfstandigen bij het UWV een verzoek ingediend om een uitkering, primair op grond van de voorziening zoals deze tot 1 augustus 2004 op grond van de WAZO bestond en subsidiair op grond van de huidige regeling, de ZEZ uitkering zoals deze sinds 2008 is opgenomen in de WAZO.

Eén van deze verzoeken is dus recent gehonoreerd. Het UWV stelt dat de beslissing om de uitkering toe te kennen, het gevolg is van een menselijke fout. Tegen de afwijzende beslissingen is bezwaar ingesteld. Het UWV heeft deze bezwaren ongegrond verklaard. FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt één van deze vijf vrouwen in de beroepszaak tegen het UWV welke thans loopt.
Vanmiddag om 15.00 uur meer over dit onderwerp op Radio 1.

Bent u zzp’er en was u zwanger tussen 2004 en 2008 ? Meld u aan bij het Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen van FNV Vrouw.

Kijk voor meer informatie ook in het dossier Zelfstandig en zwanger