FNV ZZP

Debat afschaffing VAR morgen in Eerste Kamer

Laatste update: 18 april 2016

FNV Zelfstandigen houdt zorgen over soepele overgang voor zzp’ers

Op 26 januari debatteert de Eerste Kamer over het afschaffen van de VAR en de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). FNV Zelfstandigen en haar leden hebben nog een aantal zorgen en volgen het debat op de voet.

Brief aan Eerste Kamer
Ruim 1300 leden vulden vorige week een enquête in over de afschaffing van VAR. Daaruit bleek dat ruim 40% niet verwacht dat de nieuwe regelgeving een verbetering is. Nog eens 40% gaf aan geen idee te hebben van de impact. 80% van de respondenten merkt nog niet dat opdrachtgevers vooruitlopen op de naderende wetswijziging. De resultaten van de enquête gaf FNV Zelfstandigen mede reden om samen met de andere zzp-organisaties een brief te schrijven aan de Eerste Kamer om de zorgen te delen.

Zorgpunten
We begrijpen de keuze voor afschaffing van de VAR; de Belastingdienst kan nu niet handhaven bij de veroorzakers van schijnconstructies; de malafide opdrachtgevers.
Toch hebben we nog een aantal grote zorgen. We constateren dat de oorspronkelijke planning van de intensieve voorlichtingscampagne niet is gehaald. Er is dus meer tijd nodig om te zorgen dat ook de grote groep zelfstandigen die nu nog niet kan inschatten hoe de nieuwe wet voor hen uitpakt, de tijd heeft voor te sorteren op de nieuwe situatie. Ook voor de groep die verwacht dat de nieuwe situatie een verslechtering is, hebben wij om een aantal toezeggingen gevraagd op het gebied van handhaving, voorlichting en heldere criteria plus het toetsingskader voor  zelfstandig ondernemerschap.

Brief aan Eerste Kamer.