FNV ZZP

VAR blijft ook na 1 januari

Laatste update: 18 april 2016

Praktische informatie voor zzp’ers

De VAR blijft ook na 1 januari nog bestaan: de beoogde afschaffingsdatum is nu 1 april 2016. Dit komt mede omdat de staatssecretaris ons advies heeft gevolgd om de wet DBA pas in de Eerste Kamer in stemming te brengen als er meer duidelijkheid bestaat over de modelcontracten en als er een helder transitieplan ligt.

Wat betekent dit voor uw VAR?

* Alle in 2014 en 2015 afgegeven VARren blijven geldig tot (tenminste) 1 april 2016.

* Starters of mensen die andersoortige opdrachten gaan doen, kunnen een nieuwe VAR aanvragen. Ook deze nieuwe VAR blijft geldig tot de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

Uw eigen overeenkomst getoetst?

Elke belanghebbende (zzp’er, opdrachtgever, belangenbehartiger) kan een overeenkomst van opdracht laten toetsen door de belastingdienst.

Als u overweegt uw eigen werkwijze te laten toetsen adviseren wij nog even te wachten: wij hopen en verwachten in de komende periode overeenstemming te bereiken over een aantal modellen die voor vele zzp'ers bruikbaar zullen zijn.

Mocht u uw eigen overeenkomst willen laten toetsen door de BD en zeker willen zijn van goedkeuring vóór 1 april, moet deze overeenkomst uiterlijk 1 februari 2016 aan de BD worden voorgelegd.

Leden van FNV Zelfstandigen die zelf een "model-"overeenkomst nodig denken te hebben, kunnen contact opnemen met onze juridische afdeling. Zij kunnen u adviseren bij het opstellen en laten goedkeuren van een overeenkomst.