FNV ZZP

Status update wet DBA en modelcontracten

Laatste update: 18 april 2016

Status update wet DBA en modelcontracten

In de afgelopen maanden hebben wij onze zorgen geuit ten aanzien van de wet DBA. Deze zorgen betroffen niet zozeer de wet zelf, maar wel de invoering van de wet (afschaffing van de VAR) en de wijze waarop modelcontracten zullen worden gehanteerd.

Na een brief aan de staatssecretaris hebben wij intensief overleg gevoerd met Financiën. De eerste stap die hieruit voortkwam is dat de staatsecretaris de besluitvorming in de 1e Kamer heeft opgeschort en in de tussenliggende periode meer duidelijkheid wil creëren over transitie en modelcontracten. In de aangepaste nota aan de 1e Kamer heeft de staatssecretaris onze suggesties op hoofdlijnen overgenomen: een langere transitieperiode, in de handhaving focus op verbetering in plaats van repressie en meer generieke modelcontracten. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven deze weken te willen gebruiken voor overleg om de invoering in meer detail met ons te bespreken.

Dit overleg loopt. In de gesprekken met Financiën bespreken we onder meer onze wensen ten aanzien van de voorbeeldcontracten:

  • Duidelijke indicatoren waaruit de zzp’er en de opdrachtgever kunnen afleiden of gebruik van een modelcontract überhaupt nodig is (voor vele zzp’ers was een VAR eigenlijk overbodig, en ook opdrachtgevers vragen er vaak om terwijl het ondernemerschap evident is);
  • Een beperkte set aan breed hanteerbare modelcontracten;
  • Een onderscheid tussen de meer generiek toepasbare modelovereenkomsten en de soms zeer specifieke voorbeelden die op het web te vinden zijn; eventueel publicatie beperken tot die contracten die iets toevoegen;
  • Duidelijk onderscheid tussen de bepalingen die van belang zijn voor de fiscale toetsing en overige bepalingen (die behoren tot de vrije onderhandeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer);
  • In het verlengde hiervan: geen modelcontracten waarin de volledige aansprakelijkheid op voorhand bij de opdrachtnemer wordt gelegd;
  • Een register van getoetste modelovereenkomsten, zodat de zelfstandige altijd kan controleren of een door de opdrachtgever voorgelegde overeenkomst inderdaad aan de eisen voldoet.
    Daarnaast zijn we in gesprek over heldere communicatie, zowel ten aanzien van de invoering van modelcontracten als over de handhaving in de transitieperiode.

Op grond van de gesprekken en gezien de voortgang in de afgelopen weken hebben wij vooralsnog het vertrouwen dat we binnen een paar weken tot goede resultaten kunnen komen. Wij hopen dan ook op korte termijn met meer informatie te kunnen komen!