FNV ZZP

Invoering DBA enkele maanden uitgesteld, overgangsregeling verlengd

Laatste update: 18 april 2016

Invoering DBA enkele maanden uitgesteld, overgangsregeling verlengd

De invoeringsdatum van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de opvolger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), verschuift als de Eerste Kamer instemt van 1 januari naar 1 april 2016. Wie nu al over een VAR voor 2014 of 2015 beschikt, hoeft voor 2016 geen nieuwe VAR aan te vragen.

Op dit moment werken de Belastingdienst opdrachtgevers en maatschappelijke organisaties hard aan (voorbeeld)overeenkomsten DBA. Met deze overeenkomsten krijgen intermediairs, opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid vooraf over de loonheffingen. Zekerheid geldt alleen als conform de overeenkomst wordt gewerkt.

De Belastingdienst publiceert, als de aanbieder daarmee akkoord is, goedgekeurde overeenkomsten op internet. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten positief beoordeeld en gepubliceerd op de internetsite.

Modelovereenkomsten
Daarnaast zijn er, in samenwerking met belangenorganisaties, 3 algemene modelovereenkomsten opgesteld voor de situatie:

· waarin geen sprake is van werkgeversgezag
· waarin de opdrachtnemer zich vrij kan laten vervangen
· van tussenkomst

Deze 3 modelovereenkomsten staan op www.belastingdienst.nl.

Een volledig dekkend stelsel van voorbeeldovereenkomsten is niet voor 1 januari 2016 gereed. De streefdatum voor de inwerkingtreding van de wet DBA is nu 1 april 2016. De implementatietermijn loopt tot 1 januari 2017. De Belastingdienst werkt op dit moment aan een transitieplan dat de Staatssecretaris zal aanbieden aan de Eerste Kamer.

Aanpassen
Dit betekent dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om hun werkwijze eventueel aan te passen aan de voorbeeld- of modelovereenkomsten. Tot die tijd houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar neemt hij nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Uiteraard blijft de Belastingdienst evidente fraude aanpakken.

Overeenkomsten die vóór 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, worden voor 1 april beoordeeld en zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en voor de implementatie.

VAR
Tot het moment van inwerkingtreding van de wet DBA blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. De huidige overgangsregeling wordt uitgebreid en verlengd. Een VAR die is afgegeven voor 2014 of 2015 blijft geldig tot de nieuwe wet in werking is getreden.

Als het werk, de omstandigheden en de voorwaarden niet veranderen, hoeft er geen VAR voor 2016 te worden aangevraagd. Veranderen het werk, de omstandigheden of de voorwaarden wél, dan kan een VAR voor 2016 worden aangevraagd. Dit kan ook als er nog niet eerder een VAR is aangevraagd. Een reeds aangevraagde VAR voor 2016 neemt de Belastingdienst nu in behandeling.

Meer informatie
Meer over de invoering van de Wet DBA en de voorwaarden waaronder deze wordt ingevoerd, is te lezen in de brief aan de Eerste Kamer naar aanleiding van eerder gestelde vragen.