FNV ZZP

IBO ZZP objectiveert de discussie

Laatste update: 18 april 2016

Kabinetsreactie teleurstellend en voorspelbaar

Bijna anderhalf jaar na de aankondiging van het IBO ZZP heeft het Kabinet het rapport naar de Kamer gestuurd. De kabinetsreactie geeft naast een beknopte samenvatting van het onderzoek inzicht in de denklijnen van dit kabinet: men wil schijnconstructies aanpakken, werkgeverschap aantrekkelijker maken én toegankelijke sociale bescherming voor zzp’ers creëren. Anders dan een opsomming van eerder ingezet beleid, zoals de Wet Aanpak Schijnconstructies, bevat de reactie echter geen concrete aanzet tot nieuw beleid.

Het gebrek aan concrete voorstellen komt niet onverwacht. De vraagstelling aan de werkgroep (“De positie van de zzp’er in het fiscaal en sociaal stelsel”) was al onhandig afgebakend: Immers, een gezonde marktpositie van de zzp’er wordt niet alléén door het sociaal en fiscaal stelsel bepaald. Borging van een goede onderhandelingspositie (aanbestedingen, mededinging), een fair inkomen (goed opdrachtgeverschap) en scholing zijn bepalend voor het duurzaam succes als ondernemer. Daarnaast kan de positie van de zelfstandige niet los van andere werkenden worden gezien.

Het Kabinet heeft vorig jaar een forse steen in de zzp-vijver geworpen en de zzp’er méér dan succesvol op de maatschappelijke agenda gezet. De discussie die het IBO in de media heeft losgemaakt, is echter vaak in zeer ongenuanceerde termen gevoerd - veelal vanuit het selectieve beeld dat “de” zzp’er een probleem is of heeft. Het is teleurstellend dat het Kabinet niet in staat blijkt om de rimpels die in de vijver zijn ontstaan ook om te zetten in beleid. Daarmee dreigt ‘de’ zzp’er voorlopig als probleemdossier te blijven bestaan. Juist omdat het onderzoek aantoont dat een zeer grote groep zelfstandigen géén probleem is en tegelijkertijd de specifieke rafelranden in kaart brengt, is dit een gemiste kans.

Tegelijkertijd zien we twee lichtpuntjes.
In samenwerking met andere belangenorganisaties hebben wij ons ingezet voor een positieve en genuanceerde invalshoek. Het is goed te zien dat de vaak ongenuanceerde discussie (“voor of tegen”) niet omgezet is in ongenuanceerd beleid.

Even belangrijk is dat het door de werkgroep verzamelde feitenmateriaal een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke discussie levert: dankzij de uitgebreide analyse kan de discussie vanaf nu weer op basis van actuele feiten in plaats van op beelden en emoties worden gevoerd. Dat is de winst van dit onderzoek.

Download het eindrapport IBO ZZP 

Download de Brief met de kabinetsreactie