FNV ZZP

Gevolgen Prinsjesdag voor zzp'ers: een eerste reactie

Laatste update: 18 april 2016

Gepresenteerde plannen Prinsjesdag vooral gebaseerd op traditionele arbeidsverhoudingen

FNV Zelfstandigen is positief over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd om dit jaar 125 miljoen euro vrij te maken om de toegang tot kredieten voor het MKB, waaronder zzp’ers, te vergroten. Ook positief is dat ondernemers daarnaast de mogelijkheid krijgen om investeringen versneld fiscaal af te schrijven. Bovendien wordt er minder op de zelfstandigenaftrek bezuinigd dan eerder werd gesuggereerd.

“De zelfstandigenaftrek wordt per 2015 minder beperkt in het kader van stappen richting de winstbox dan eerder werd aangenomen. Samen met de andere belangenbehartigers voor zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw (ZBO) en Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), hebben we onlangs een protestactie opgezet tegen de plannen van het kabinet om 500 miljoen euro te bezuinigen op de zelfstandigen en startersaftrek. Viawww.zzp-protest.nl zijn inmiddels 58.000 handtekeningen verzameld van mensen die tegen deze bezuinigingen zijn. Het protest lijkt iets te hebben geholpen daar de bezuinigingen zijn verlaagd met een kwart miljard euro, maar dit betekent nog steeds een zware slag voor zelfstandigen ondernemers”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen.

Een andere maatregel die het kabinet heeft aangekondigd en die FNV Zelfstandigen zorgen baart, betreft het afschaffen van het verlaagde btw-tarief op renovaties. Wij voorzien dat dit zzp’ers in de bouw in de problemen zal brengen; temeer daar deze sector al geruime tijd in zwaar weer zit.

“Uiteraard vinden wij het positief dat het kabinet 600 miljoen euro uittrekt om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen. Echter, hierbij richt het kabinet zich vooral op de traditionele arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer en wordt weinig rekening gehouden met de voorhoede van de nieuwe arbeidsmarkt, namelijk de zelfstandig ondernemers. De hedendaagse realiteit is een vernieuwende, toekomstgerichte arbeidsmarkt. In onze visie gaat het kabinet voorbij aan het feit dat zzp’ers ook werkgelegenheid creëren, alleen of samen met andere ondernemers. Hierdoor kunnen zij een stimulans zijn voor de Nederlandse economie.”