FNV ZZP

FNV Zelfstandigen voor gedreven zzp'ers |De Miljoenennota 2016

Laatste update: 18 april 2016

De Miljoenennota 2016

De Miljoenennota beschrijft de verdeling en besteding van vele miljarden euro’s, met gevolgen voor miljoenen werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Tussen al deze miljoenen en miljarden valt het nauwelijks op dat er één miljoen lijkt te zijn vergeten. Vergeten? Of?

Nederland telt volgens het CBS ruim 1 miljoen “zelfstandigen”. Om precies te zijn: 906.000 “zelfstandig ondernemers zonder personeel” en 114.000 “overige zelfstandigen”. Dat is samen 12,3% van de beroepsbevolking.

In de Miljoenennota vinden we voor dit Miljoen geen specifiek beleid terug. Is dat erg? Ja en nee!

Nee, omdat een aantal ongenuanceerde beleidsopties  (Afschaffen zelfstandigenaftrek, verplichting tot AOV en Pensioen, de BGL) geen plek hebben gekregen in de plannen voor 2016. Als belangenbehartiger kunnen we er alleen maar trots op zijn dat we er in samenwerking met de politiek, de overige zzp-organisaties en andere partners in de polder in geslaagd zijn om al te ongenuanceerde maatregelen tegen te houden:  Beter geen beleid dan slecht beleid.

Ja, omdat er door het Kabinet geen enkele richting wordt gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van het stelsel  en de positie van de zelfstandige. Dit leidt tot aanhoudende onzekerheid onder zelfstandigen en praktische kansen tot verbetering blijven onbenut.

FNV Zelfstandigen betreurt het dat het Kabinet vorig jaar wel een forse steen in de vijver heeft geworpen, maar nu geen verantwoordelijkheid neemt voor de rimpelingen die dit teweeg heeft gebracht. Immers, wat rest is het hardnekkige beeld dat de zelfstandige een probleem is dan wel een probleem heeft - en bij dat onjuiste beeld heeft niemand belang.

Tegelijkertijd lijkt er in de werkelijkheid van alle dag positief nieuws. De koopkracht van zelfstandigen stijgt technisch' licht. Gezien de aantrekkende economie zou een sterkere stijging in het verschiet kunnen liggen!