FNV ZZP

FNV Zelfstandigen voor gedreven zzp'ers |CAO voor ZZP? Oplossingen voor specifieke problemen vergen maatwerk!

Laatste update: 18 april 2016

Zelfstandig ondernemers zijn eigen baas, ook over de relatie met hun opdrachtgever!

De groep zelfstandig werkenden is uiterst divers. Evenzeer is de dynamiek in verschillende sectoren en beroepsgroepen zeer verschillend. Beleid moet dan ook specifiek en gericht zijn. Een gerenommeerd instituut schreef: “door de heterogeniteit kan generieke wet- en regelgeving ook averechts uitwerken”. Oftewel: het breed faciliteren van ondernemerschap enerzijds en het oplossen van specifieke problemen anderzijds vraagt om maatwerken een diversiteit aan instrumenten.

FNV Zelfstandigen pleit daarom voor een gerichte benadering van sectoren en beroepsgroepen. Het doel daarbij moet zijn dat werkenden succesvol kunnen acteren in de contractvorm en onder de voorwaarden die recht doen aan zowel hun eigen intentie als aan hun positie in de (arbeids-)markt. Essentieel is dat we gerichte oplossingen voor specifieke problemen creëren – geen probleem, dan ook geen oplossing!

Daarbij is het in de eerste plaats van belang vast te stellen welke problemen we zien. De Arbeidsvoorwaardennota 2016 van de FNV stelt: “FNV wil sectoraal afspraken maken die duidelijkheid scheppen over de voorwaarden waaronder een werkende ondernemer is en wanneer werknemer.” Wij delen dit volledig. Voorbeeldcontracten per sector of beroep kunnen helpen om dit onderscheid zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer helder te schetsen.

Daarnaast kan de CAO één van de ondersteunende instrumenten zijn. Als in een specifieke sector of beroepsgroep sprake is van social dumping of van schijnzelfstandigheid , kan de CAO een oplossing bieden. Hierbij is uiteraard ook het juridisch perspectief van belang. Alleen als ondernemers in de praktijk schijnzelfstandigen blijken te zijn, zijn afspraken in een CAO rechtens mogelijk, zo heeft het Europees Hof bepaald: Een CAO is er voor werknemers en schijnzelfstandigen, maar uitdrukkelijk niet voor ondernemers.

Naast de genoemde beschermende instrumenten ten behoeve van kwetsbare groepen, richten wij ons vooral op het ondernemerschap van het individu. Voor grote groepen zelfstandig ondernemers is het vooral belangrijk om te zorgen dat zij in vrijheid kunnen ondernemen en aan hun perspectief kunnen werken. Een gezonde marktpositie, “goed opdrachtgeverschap” en aandacht voor scholing zijn daartoe essentieel.

In polder en politiek vertegenwoordigen wij de stem van de zelfstandig ondernemer. Vanuit dat perspectief benadrukken wij dat ‘oplossingen’ en instrumenten alleen kunnen werken als ze in dialoog met de zzp-organisaties namens de zelfstandigen worden gecreëerd: niet praten over, maar praten mét.