FNV ZZP

Afschaffing VAR: nog veel onduidelijk

Laatste update: 18 april 2016

Afschaffing VAR: nog veel onduidelijk

Als de Eerste Kamer in oktober instemt met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) dan verdwijnt per 1 januari 2016 de VAR. Partijen die vooraf zekerheid willen over hun arbeidsrelatie, kunnen een modelovereenkomst laten goedkeuren door de Belastingdienst. Bij goedkeuring heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij gevrijwaard is van loonheffing en de zelfstandig ondernemer de wetenschap dat een opdrachtgever hem of haar zonder risico op een (fictief) dienstverband kan inhuren. Het kabinet wil schijnconstructies aanpakken en één van de manieren om dat te kunnen is door iets te doen aan de ongelimiteerde vrijwaring ook bij malafide opdrachtgevers.

Hoewel FNV Zelfstandigen de ratio achter de Wet DBA begrijpt, hebben wij onze zorgen geuit over de voortgang en daarmee de haalbaarheid van een zorgvuldige overgang naar het einde van de VAR. Onze eerste zorg is dat de tijd begint te dringen. Er zijn nog geen goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd - met uitzondering van de al eerder tot stand gekomen overeenkomst voor zzp’ers die via een zorginstelling in de thuiszorg werken [link naar artikel op website]

We maken ons grote zorgen over de gedetailleerdheid waarmee de Belastingdienst beoordeelt. Goedkeuring lijkt pas mogelijk als de belastingdienst alle feiten, omstandigheden en context kent. Denk aan omschrijving van de werkzaamheden, duur, beloning. Dit staat in schril contrast met het beeld dat Staatssecretaris Wiebes schetste op 20 april 2015, dat hij in oktober 2015 ongeveer 40 modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst wil hebben gepubliceerd. “Dan is sprake van een ruime keuze aan voorbeeldovereenkomsten zodat vrijwel alle opdrachtgevers en -nemers daarmee uit de voeten kunnen.’

Ook is er nog veel onduidelijkheid welke opdrachten wel en niet via bemiddeling gedaan kunnen worden. De discussie hierover is nog in volle gang. Tot slot maken we zorgen over de communicatie. Weet iedereen wel op tijd wat er gaat veranderen en wat de gevolgen zijn?

Op woensdag 9 september was er een bijeenkomst van de klankbordgroep die door de Belastingdienst in het leven is geroepen. De zorgen van FNV Zelfstandigen werden breed gedeeld door andere zzp-organisaties, de intermediairs en organisaties van opdrachtgevers. Tot pasklare oplossingen is het niet gekomen. We zijn volop in overleg en er zijn nog verschillende gesprekken gaande. Begin oktober verwachten we zover te zijn dat we u kunnen laten weten of wij vertrouwen hebben in een soepele overgang per 1 januari 2016.