FNV ZZP

Voorlopig geen verlenging aanmeldtermijn WIA

Laatste update: 18 april 2016

Geen verruiming vrijwilige voortzetting zzp’ers

De mogelijkheid om je als zzp’ers via het UWV te verzekeren wordt niet verruimd. Zo heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer laten weten. De Kamer heeft in juni een motie aangenomen van D66 Kamerlid Van Weyenberg waarin werd gevraagd de aanmeldtermijn te verruimen van 13 naar minimaal 26 weken.

Startende zzp’ers kunnen binnen 13 weken na het einde van de verplichte verzekering voor Ziektewet en WIA, deze verzekeringen vrijwillig voortzetten via het UWV. In tegenstelling tot de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij verzekeraars, heeft het UWV een acceptatieplicht. Deze verzekering is een uitkomst voor mensen die mogelijk acceptatieproblemen ondervinden bij verzekeraars. Toch wordt er relatief weinig gebruik van deze mogelijkheid gemaakt. Een van de redenen is de korte aanmeldtermijn.

FNV Zelfstandigen was daarom blij met het aannemen van deze motie en vindt het spijtig dat de minister de motie niet zal uitvoeren. Voor zijn besluit geeft de minister twee redenen: in de eerste plaats het risico van negatieve selectie als gevolg van verlenging van de aanmeldtermijn, waardoor de – voor de vrijwillige verzekering noodzakelijke – risicosolidariteit wordt ondergraven. Dit leidt volgens de minister tot hogere premies voor de Ziektewet en daardoor juist tot een slechtere toegankelijkheid van deze verzekering niet alleen voor zzp’ers, maar voor iedereen die (verplicht) premie betaald voor WIA en Ziektewet.

Opvallend is dat de minister op 26 juni jl. juist pleitte voor een vrijwillige, betaalbare en publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat hij twee maanden de nadelen benadrukt van de uitbreiding van de al bestaande publieke mogelijkheden, maakt FNV Zelfstandigen des te nieuwsgieriger naar de plannen van de minister.

Als tweede reden geeft de minister aan dat hij wil wachten op de publicatie van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP (IBO ZZP). In het IBO ZZP wordt naar alle aspecten rond zzp’ers gekeken; zowel naar de fiscale aspecten, als naar de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt. Deze aspecten moeten in hun onderlinge samenhang worden bezien. Na de zomer zal het kabinet met samenhangende voorstellen komen voor zzp’ers, die voortvloeien uit het IBO. Daarom zal de minister de Motie nu niet uitvoeren, hoewel hij het belang van een toegankelijke en betaalbare voorziening onderkent.

Het enige goede nieuws uit deze brief is dat het Kabinet nog steeds voornemens is kort na de zomer het IBO te publiceren. Publicatie is al een aantal keer uitgesteld, waardoor het risico bestaat dan van afstel uitstel komt. Volgens FNV Zelfstandigen is snelle publicatie van IBO dat een goede zaak, omdat wij zien dat groepen zzp’ers in bepaalde sectoren in de knel zitten en wij ons inzetten om de positie van zzp’ers te verbeteren.

FNV Zelfstandigen onderschrijft het belang van een goede, toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er. Wij zijn daarom in actief gesprek met een aantal organisaties, zoals het Verbond van Verzekeraars, om bestaande mogelijkheden te verbeteren.